7.10.2019

Tiedote 42/2019

Kuormitustekijämatriisin avulla voidaan vertailla fyysisiä kuormitustekijöitä eri ammateissa. Monet fyysiset kuormitustekijät ovat yhteydessä työkyvyttömyyteen. Kuormitustekijämatriisin avulla voi etsiä haluamansa ammattiryhmän ja tarkastella siinä esiintyviä kuormitustekijöitä sekä suunnitella ehkäiseviä toimenpiteitä.

– Matriisia voi myös hyödyntää työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnissa, toteaa vanhempi tutkija Svetlana Solovieva Työterveyslaitokselta.

Fyysisesti raskas työ yhteydessä sairauspoissaoloihin

Sairauspoissaolot ja työn raskaus -työkalun avulla voi tarkastella fyysisesti raskaan työn yhteyttä sairauspoissaoloihin eri ammattiryhmissä.

– Esimerkiksi yrityksessä tai työterveyshuollossa voidaan katsoa, miten sairauspoissaolot omassa yrityksessä poikkeavat vastaavien ammattien valtakunnallisesta tasosta, kertoo erikoistutkija Taina Leinonen Työterveyslaitokselta.

Tuotepäällikkö Riku Louhimo esittelee Työterveyspäivillä työn kuormituksen työkaluja esimerkkeinä avoimesta tutkimuksesta.

Kuormitustekijämatriisin aineisto perustuu edustavan suomalaisen väestöotoksen haastatteluihin, joissa henkilöiltä on kysytty tärkeimpien fyysisten kuormitustekijöiden esiintymistä heidän työssään. Tiedot on saatu kaikkiaan 401:lle ammatille ja kattavat 90 % kaikista ammattiryhmistä. Tieto on kerätty vuonna 2000. Tietoaineisto sisältää kaikkiaan yhdeksän fyysistä kuormitustekijää.  

Sairauspoissaolot ja työn raskaus -aineisto perustuu laajaan Suomen työikäistä väestöä edustavaan 70 %:n satunnaistotokseen. Rekisteriaineistossa on Kansaneläkelaitoksen tietoja sairauspäivärahajaksoista ja Tilastokeskuksen tieto ammatista kansainvälisen ammattiluokituksen mukaan. Vuoden 2013 sairauspoissaolotieto perustuu sairausvakuutuksesta korvattuihin päivärahakausiin, jotka alkavat 10 arkipäivän omavastuuajan jälkeen. Tieto sairauspäivärahajaksolle jääneiden osuudesta löytyy kaikille sairauksille sekä erikseen tuki- ja liikuntaelinten sairauksille ja mielenterveyden häiriöille. Aineistoon on ammattikoodin perusteella yhdistetty työn fyysistä raskautta koskeva tieto kuormitustekijämatriisista.

Linkit
Fyysinen kuormitus
https://tyoelamatieto.fi/#/fi/dashboards/physical-exposure

Fyysinen kuormitus ja sairauspoissaolot
https://tyoelamatieto.fi/#/fi/dashboards/physical-exposure-and-sick-leaves

Tutustu https://www.tyoelamatieto.fi/#/fi/

Lisätietoja:

Svetlana Solovieva, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos, puh 030 474 2402, svetlana.solovieva[at]ttl.fi

Taina Leinonen, erikoistutkija, Työterveyslaitos, puh. 050 3271723, taina.leinonen[at]ttl.fi