21.2.2020

Työnantajalla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus pitää luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää. Samoin työnantajan on pidettävä luetteloa niistä työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Työnantajan tulee ilmoittaa nämä henkilöt Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin.

ASA-rekisteriin ilmoitetaan jatkossa kaikki syöpää aiheuttavaksi (Carc. 1A/1B; H350 tai H350i) tai sukusolujen perimää vaurioittavaksi (Muta. 1A/1B; H340) luokitellut aineet. ASA-ilmoitusvelvollisuuden piiristä poistui vuoden alussa joitakin aineita, mutta samalla mukaan tuli useita satoja uusia aineita. Uusia syöpävaaraa aiheuttavia työmenetelmiä tuli myös ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

ASA-ilmoittamisen helpottamiseksi Työterveyslaitos on nyt julkaissut erillisen ohjeen koskien altistumisia alkaen 1.1.2020. Tässä ohjeessa annetaan yleisohjeita ilmoittamisesta ja tarkempia ohjeita tietyille uusille työmenetelmille ja aineille altistuneiden ilmoittamisesta. Uusia työmenetelmiä ovat muun muassa työt, joihin liittyy altistuminen palamisprosesseissa syntyville tai syntyneille  syöpävaarallisille aineille, kovapuupölylle, kiteiselle piidioksidille, käytetyille moottoriöljyille tai dieselmoottorien pakokaasuille. Myös formaldehydille altistuneiden  ilmoittamisesta on ohjeistettu. Samalla on julkaistu ohjeellinen lista ASA-rekisteröintivelvoitteen piiriin 1.1.2020 tulleista  aineista ja työmenetelmistä.

– Listat ovat vain ohjeellisia, eivätkä ne pidä sisällään kaikkia ilmoitettavia aineita, koska ASA-rekisteriin pitää lisäksi ilmoittaa myös teollisuuden itse syöpävaaralliseksi luokittelemat aineet, vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen Työterveyslaitoksesta korostaa.

Uusien ASA-ilmoitettavien aineiden mukaiset tiedot koskevat vasta vuotta 2020, ja ne ilmoitetaan ASA-rekisteriin vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Vuotta 2019 koskevat ilmoitukset tehdään aikaisemman lainsäädännön mukaisesti ja ne ilmoitetaan ASA-rekisteriin maaliskuun 2020 loppuun mennessä.

Lisätiedot:

Vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2942 email sanni.uuksulainen@ttl.fi

Ohjeet ja lista löytyvät Työterveyslaitoksen verkkopalvelusta, ASA-rekisterin esittelysivun oikeasta reunasta: https://www.ttl.fi/rekisterit/asa-rekisteri/.