19.8.2021

Riskin suuruuteen vaikuttavat muun muassa alueellinen tartuntatilanne, työn luonne, etätyömahdollisuudet, lähikontaktien määrä, matkustustarpeet, hygienian taso sekä uutena tekijänä rokotettujen työntekijöiden määrä.

– Tärkeintä tällä hetkellä on se, että riskinarvioinnit pidetään ajan tasalla, jotta pystytään tekemään työjärjestelyt fiksusti ja minimoimaan altistumisriskit työpaikalla, sanoo Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula.

– Samalla työnantajan tulee erityisesti huomioida, että osalla työntekijöistä on vasta yksi rokotus. Rokotustilanne kuitenkin paranee nopeasti, lisää Koivula.

Maskeja tarvitaan edelleen, hygieniasta ja turvaväleistä on huolehdittava

Maskien käyttöön koronarokotus ei tuo muutoksia, sillä rokotus ei välttämättä estä viruksen levittämistä. Työterveyshuollosta kannattaa pyytää apua rokotusten tuomien muutosten arviointiin.
– Riskinarvioinnissa tulee huomioida työn tekemiseen liittyvien riskien lisäksi myös muut tilanteet työpaikalla kuten tauot, muistuttaa johtaja Tommi Alanko Työterveyslaitoksesta.

– Hyvästä hygieniasta ja riittävistä etäisyyksistä on edelleen pidettävä kiinni ja oireilevien työntekijöiden on mentävä nopeasti testiin.

Ohjeita riskinarviointiin

 Työterveyslaitoksen koronaohjeista löytyy useita ohjeita riskinarviointiin.

Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelusivuilla Tyosuojelu.fi on myös ohjeita riskien arviointiin

Lisätiedot:
Tommi Alanko, Työturvallisuus-yksikön johtaja, Työterveyslaitos, puh. 040 719 2521, tommi.alanko@ttl.fi,