22.2.2017

Maakuntauudistuksessa 215 000 henkilöä vaihtaa työnantajaa. Muutokseen liittyy aina epävarmuutta, mutta muutos avaa myös uusia mahdollisuuksia. Työterveyslaitos tarjoaa muutostukea sote-henkilöstölle, esimiehille ja johdolle. Työterveyslaitos tuo myös työterveyspalveluiden asiantuntemuksen maakuntakierroksella.

Työterveyspalvelut ovat osa sosiaali- ja terveyspalveluita

Jokaisessa maakunnassa on ratkaistava, miten työterveyspalvelut on järjestetty osana sosiaali- ja terveyspalveluita, kun palvelut siirtyvät maakunnille 1.1.2019. Tavoitteena on työterveyshuollon toiminnallinen integraatio saumattomasti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden ja kuntoutuksen palvelukokonaisuudessa.

Kuntien velvollisuus työterveyspalvelujen järjestämiseen supistuu 1.1.2019. Kunnan pitää huolehtia jatkossa palveluiden järjestämisestä vain omille työntekijöilleen. Maakunnan pitää huolehtia myös siitä, että työterveyspalvelut ovat kaikkien maakunnan alueella toimivien yrittäjien tavoitettavissa.

Työterveyslaitos kokoaa maakuntakohtaisia tietopohjia helpottamaan työterveyspalvelujen järjestämistä. Tietopohjista löytyvät esimerkiksi maakunnan työvoimaa, työpaikkoja, ammattitauteja ja nykyisiä työterveyshuoltopalveluja koskevia lukuja ja analyyseja.

Työterveyshuollon näkökulmaa edustamaan on perustettu valtakunnallinen työterveyshuollon sote-yhteistyöryhmä, jonka toimintaa Työterveyslaitos koordinoi.

Maakuntakierroksella monipuolinen edustus eri hallinnonaloilta

Maakuntakierroksen tilaisuuksissa käydään vuoropuhelua eri ministeriöiden, alueiden vastuuvalmistelijoiden ja yleisön kanssa lainsäädännön etenemisestä, kriittisistä kohdista alueen muutosvalmisteluissa sekä etsitään yhdessä ratkaisuja eteen tulleisiin haasteisiin.

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille ja erityisesti henkilöille, jotka ovat mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Tilaisuuksissa on mukana asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, sisäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä ja maa- ja metsätalousministeriöstä sekä tutkimuslaitoksista. Maakuntakierroksen esitysmateriaalit kootaan alueuudistus.fi -sivustolle.

Lisätietoa

Maakuntavierailujen aikataulu, kutsut ja ilmoittautumisohjeet

Muutosjohtajien maakuntakierroksen ohjelma 2017 (alueuudistus.fi)

Työterveyshuolto sote- ja maakuntauudistuksessa (Työterveyslaitos)
Täältä löytyvät mm. maakuntakohtaiset tietopohjat.