13.10.2020

Työterveyslaitoksen rooli pandemiatilanteissa on määritelty Kansallisessa varautumissuunnitelmassa influenssapandemiaa varten.  Työterveyslaitos toimii asiantuntijana työhön liittyvän influenssatartunnan riskinarvioinnissa sekä torjuntatoimien suunnittelussa erityisesti työterveyshuollon osalta.  Työterveyslaitos ei ole viranomainen.

Työterveyslaitos laatii ohjeita työntekijöiden suojaamisesta tartunnalta sekä työssä tarvittavista suojaimista ja niiden käyttöperiaatteista.  Välitämme lisäksi työterveysyksiköille THL:n Infektiouutiset.

Viestintäyhteistyö STM:n ja THL:n kanssa on tiivistä ja toimii hyvin

Nopean ja mutkattoman yhteydenpidon tarve korostuu koronapandemian kaltaisissa tilanteissa. Yhteistyömme STM:n ja muiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimijoiden välillä sujuu hyvin. Esimerkiksi STM:n koolle kutsumissa viikoittaisissa viestintäpalavereissa käymme läpi ajankohtaiset viestintäasiat sekä koronakuulumiset hallinnonalan laitoksilta sekä Aluehallintovirastosta AVIsta.

Lisätiedot: Kristiina Kulha, erityisasiantuntija, viestintä, Työterveyslaitos, puh. 040 5486914