25.9.2018

Astma todetaan ammattitaudiksi, kun arvioidaan työn olevan pääasiallinen syy sairauteen. Ärsytysastma syntyy, kun työntekijä hengittää voimakkaasti hengitysteitä ärsyttävää ainetta, esim. voimakasta happoa tai emästä. Kysymyksessä voi olla onnettomuus tai muu poikkeustilanne tai joskus myös pitkään jatkunut altistuminen voimakkaasti ärsyttäville tekijöille.

Tavoitteena parantaa ammattiastmojen tunnistamista ja ennaltaehkäisyä

Työterveyslaitos on käynnistänyt hankkeen, jossa selvitetään ärsytysastmojen syntyä ja diagnostiikan kehitystä 2000-luvulla. Hankkeessa käydään läpi Työterveyslaitoksella todetut ärsytysastmatapaukset ja katsotaan tarkemmin, minkälaisen altistumisen seurauksena ne ovat syntyneet. Tavoitteena on nähdä, miltä aloilta ja ammateista ammattitaudeiksi todetut astmat tulevat.

”Haluamme selvittää, miten diagnostiikka on 2000-luvulla muuttunut ja onko altistumistieto ja sen arviointi muuttunut”, kertoo ylilääkäri Hille Suojalehto Työterveyslaitoksesta. ”Tavoitteenamme on kehittää diagnostiikkaa ja raportoida tapaukset, jotta ennaltaehkäisy ja astmojen tunnistaminen Suomessa paranevat.”

Projekti toimii esiselvityksenä, jonka perusteella luodaan kokonaiskuva todetuista ärsytysastmatapauksista. Selvityksen pohjalta tehdään jatkossa mahdollisesti seurantatutkimus, jossa selvitetään ammattiastmapotilaiden pitkäaikaisennustetta.

Hanke alkoi keväällä 2018 ja päättyy 2019 lopussa.