11.9.2018

Työterveyspäivät 11.–12.9.2018, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Tiedote 29/2018 

Oppimisohjelman (www.ttl.fi/tyoterveysneuvottelu) avulla sekä työntekijä, esimies että työterveyshuolto oppivat, miten neuvottelulla saavutetaan paras mahdollinen ratkaisu työntekijän työssä jatkamiselle, vaikka työkyky onkin alentunut.

– Aloite neuvotteluun lähtee usein esimieheltä, mutta yhtä hyvin se voi tulla työntekijältä itseltään tai työterveyshuollosta. Varsinkin työhön paluun yhteydessä työterveyshuolto on yleensä aktiivinen, kertoo vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti Työterveyslaitoksesta.

– Työkyvyn alenemiselle voi olla monia syitä. Usein taustalla on sairaus. Työterveysneuvottelussa ei kuitenkaan puhuta sairauksista, vaan ratkaisuista, mitä mahdollisuuksia ja keinoja on muokata työtä niin, että työntekijä voi jatkaa työssään.

Hyöty työssä jatkamisesta kantaa pitkälle. Etua on paitsi työntekijälle itselleen, myös yhteiskunnalle ja työnantajalle.

–Aikaisemmin työ- ja toimintakykyasioista puhuttiin kuntoutuksen yhteydessä. Nykyisin useilla työpaikoilla on Työkyvyn tuki -toimintamalli ja työterveysneuvottelu pitäisi kuvata osana tätä mallia.

Neuvotteluun kannattaa valmistautua

Työntekijän kannattaa olla yhteydessä työterveyshuoltoon ennen neuvottelua. Työterveyshuollon edustaja esim. hoitaja tai -lääkäri voi antaa ohjausta ja neuvontaa neuvottelutilannetta varten. Työntekijä voi ottaa neuvotteluun mukaan myös tukihenkilön.

Neuvottelussa keskustellaan työssä selviytymisestä. Työntekijä kertoo, mikä työssä sujuu, mitkä asiat tuottavat hankaluuksia. Hän voi kertoa omista tavoitteistaan työn suhteen ja toiveista liittyen työhön paluuseen.

Esimiehen pitää valmistautua neuvotteluun selvittämällä, mitä keinoja työpaikalla on työn muokkaamiseen ja keskustella työntekijän kanssa hänen tavoitteistaan työn suhteen. Esimiehen on yhteydessä työntekijään myös neuvottelun jälkeen ja arvioi, ovatko toimenpiteet olleet riittäviä.

Työterveyshuollon edustaja auttaa työntekijää ja tarvittaessa myös esimiestä valmistautumaan neuvotteluun. Työterveyshuollon edustaja muodostaa käsityksen työntekijän jäljellä olevasta työ kyvystä ja esittää kuntoutusmahdollisuuksia.

Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto ovat avanneet oppimisohjelman työterveysneuvotteluihin valmistautuville syyskuussa 2018. Maksuton oppimisohjelma on osoitteessa www.ttl.fi/työterveysneuvottelu Ohjelmassa pääsee tutustumaan työterveysneuvotteluun kahdessa minuutissa ja nopeasti myös testaamaan taitonsa.  Sivustolle kootaan tietoja työntekijän, esimiehen ja työnantajan ja työterveyshuollon näkökulmista.  Sivusto tarjoaa myös materiaalia, jonka avulla voi kehittää työterveysneuvottelussa tarvittavia vuorovaikutustapojaan.

Lisätiedot:
vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3568 , sposti pirjo.juvonen-posti[at]ttl.fi

sosiaalipsykologian professori Johanna Ruusuvuori, Tampereen yliopisto, puh.  050 3186151, sposti johanna.ruusuvuori[at]uta.fi

Oppimisohjelma Työterveysneuvottelu – ratkaisuja työhön

www.ttl.fi/tyoterveysneuvottelu

Työterveyspäivät www.ttl.fi/tyoterveyspaivat