Anu Pulkkinen

Puhujan esittely

Anu Pulkkinen toimii työsuojelutarkastajana Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolla. Anun  työtehtäviin kuuluvat mm. työhyvinvointiasioiden, ammattitautien ja työn psykososiaalisen kuormituksen valvonta.

Me työsuojelun vastuualueella pyrimme siihen, että työolot Suomessa olisivat mahdollisimman terveelliset ja turvalliset sekä työelämää koskevien säännösten mukaiset. Tehtävämme on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi tehtävämme on torjua työtapaturmia, ennaltaehkäistä ammattitauteja ja vähentää työstä työntekijöille aiheutuvia fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Puhujan aihe

MIELI-sessiot: Psykososiaalisten kuormitustekijöiden arvioinnin ja hallinnan keinot. Työsuojelutarkastuksen havaintoja.
12.10. klo 13.10 alkaen