Ari-Pekka Rauttola

Puhujan esittely

Ari-Pekka Rauttola, toimii vanhempana asiantuntijana Työterveyslaitoksessa. Hän on ollut mukana kehittämässä ratkaisuja työkuormituksen ja työstä palautumisen mittaamiseen aidoissa työympäristöissä. Hän johtaa hankkeita, joissa vastataan yritysten ja työterveyshuollon kysymyksiin työ- ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa.

Puhujan aihe

TULE-sessiot: Kuormituksen arvioinnin keinot, menetelmäkehitys ja Tulefix
13.10. klo 13.00 alkaen