Irmeli Pehkonen

Puhujan esittely

Irmeli Pehkonen toimii Työterveyslaitoksessa vanhempana asiantuntijana. Viime vuosina hänen kiinnostuksen kohteenaan on ollut erityisesti työkykyjohtaminen, johon liittyviä hankkeita on meneillään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Irmelillä on kokemusta myös ergonomiaan, osatyökykyisten työllistymiseen ja työssä jatkamiseen sekä työn muokkaukseen liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Väitöskirjan aiheena oli tuki- ja liikuntaelinten kuormittuminen ja ergonomiset interventiot.

Puhujan aihe

Asiantuntijaraati: Tuki- ja liikuntaelinterveys Suomessa 2030
13.10. klo 9.05.