Jaana Vastamäki

Puhujan esittely

Jaana Vastamäki on työ- ja organisaatiopsykologian tohtori ja toimii sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo osastolla erityisasiantuntijana. Jaanan vastuualueelle kuuluvat psykososiaalisen työkuormituksen hallinta, henkisten voimavarojen vahvistaminen työelämässä sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen.

Tällä hetkellä Jaana toimii Työelämän mielenterveysohjelman hankepäällikkönä. Mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen työpaikoilla ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat Työelämän mielenterveysohjelman ytimessä.

Puhujan aihe

Asiantuntijaraati: Mielenterveys Suomessa 2030
12.10. klo 9.05