Marja Kinnunen

Puhujan esittely

Marja Kinnunen on Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n toiminnanjohtaja. Tule ry toimii tule-terveyden sekä toimintakyvyn edistämiseksi ja tule-ongelmien ja -sairauksien ehkäisemiseksi. (Tule ry mm. koordinoi Kansallista TULE-ohjelmaa.)

Marjalla on tutkijatausta. Hän on aiemmin työskennellyt pitkään tutkijana THL:ssä ja väitellyt itsesäätely- ja motivaatiotekijöiden vaikutuksista elintapavalintoihin sekä kouluttanut terveydenhuollossa näyttöön perustuvaa elintapaohjausta. Sydämeltään kansanterveyden edistäjä.

Motto:  ”Me kaikki kyllä haluamme olla terveitä ja voida hyvin. Mikäli elinympäristö ja rutiinit tukevat terveellistä arkea, motivaatiota ei tarvita.”

Puhujan aihe

TULE-studio, asiantuntijaraati: Tuki- ja liikuntaelinterveys Suomessa 2030
13.10 klo 9.05