Markku Sainio

Puhujan esittely

Markku Sainio on neurologian erikoislääkäri ja dosentti, jolla on asiantuntemusta työperäisistä hermostosairauksista 26 vuoden ajalta Työterveyslaitoksessa. Matala-altisteisissa sisäympäristössä koetun haitan selvittelyn ja tutkimusten myötä hän on perehtynyt toiminnallisiin oireisiin ja häiriöihin. Hän toimii Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmassa 2018–2028, jonka yksi keskeinen tavoite on oirelevien auttaminen. Hän on ollut mukana tutkimassa ja tuottamassa tietoa, tuki- ja hoitokeinoja oireileville. Hän on ollut perustamassa 2019 aloittanutta HUS Toiminnallisten häiriöiden poliklinikkaa, jolla hän toimii nyt osa-aikaisesti.

Puhujan aihe

MIELI-sessiot: Mitä toiminnalliset oireet ja häiriöt ovat – Case ympäristöherkkyys sisäilmalle
12.10. klo 13.10 alkaen