Minna Vinkki

Puhujan esittely

Minna Vinkki toimii henkilöstöpäällikkönä Kempeleen kunnassa. Hänen tehtäviinsä on yhdistetty myös työsuojelupäällikön tehtävät. Tehtäväkenttä kattaa koko henkilöstöhallinnon kirjon. Minna on toiminut henkilöstöhallinnon tehtävissä sekä yritysmaailmassa että julkishallinnossa yhteensä noin 25 vuotta.

Yksi Minnan vahva kiinnostuksen kohde työssä on työntekijän työkykyyn liittyvät asiat: miten löytää ennaltaehkäiseviä keinoja työkyvyn säilyttämiseen ja miten mahdollistaa osatyökykyisen työntekijän työssä jatkaminen. Tiivis ja keskusteleva yhteistyö esimiesten ja työterveyshuollon välillä on ehdoton edellytys onnistumiselle.

Puhujan aihe

Kempeleen malli – vaikuttavaa mielenterveystyötä työterveysyhteistyönä
12.10. klo 10.50