Saku Sutelainen

Puhujan esittely

Saku Sutelainen toimii MentalFireFit -hankkeen projektipäällikkönä Suomen Palopäällystöliitossa. Hankkeessa kartoitetaan ja kehitetään psyykkisen suorituskyvyn toimia pelastusalalla ja ensihoidossa. Suurimpia ponnisteluja on psyykkisen kuormituksen jälkipurkutoimien laajentaminen eri keinoin.

Saku, ensihoidon amk, työnohjaaja, pelastusalan posttraumatyöpajan johtaja ja jälkipurkukouluttaja ja -ohjaaja on toiminut 14 vuotta Helsingin pelastuslaitoksella palomies-ensihoitajana. Saku on myös Vuoden palomies. Erityisen kiinnostavavana Saku näkee työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisen huomioimisen.

Puhujan aihe

MIELI-sessiot: MentalFireFit – Psyykkinen suorituskyvyn tukeminen työhyvinvoinnissa
12.10. klo 13.10 alkaen