Satu Mänttäri

Puhujan esittely

Satu Mänttäri, FT, dos, toimii erikoistutkijana Työterveyslaitoksessa.  Hän on ollut mukana tutkimassa fyysiseen työkykyyn liittyviä tekijöitä kuten kuormittumista, kuormituksesta palautumista sekä työympäristön ja ympäristöolosuhteiden vaikutusta kuormittumiseen. Hän on kiinnostunut tutkittuun tietoon perustuvien konkreettisten toimien jalkauttamisesta työpaikoille fyysisen työkuormituksen vähentämiseksi ja palautumisen edistämiseksi.

Puhujan aihe

TULE-sessiot: Eksoskeletonin hyödyntäminen työkuormituksen hallinnassa
13.10. klo 13.00 alkaen