Seppo Tuomivaara

Puhujan esittely

Seppo Tuomivaara, PsT on paneutunut digitalisaation mahdollisuuksiin työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Hän on tutkinut ja kehittänyt työtä ja työhyvinvointia tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakasorganisaatioiden johdon, esihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Hän on kehittänyt muun muassa tietojärjestelmien osaamisen kehittämisen ja etätyön työkyvyn tukemisen malleja.

Puhujan aihe

TULE-sessiot: Etä- ja monipaikkaisen työn haasteet ja mahdollisuudet työkyvyn edistämisessä
13.10. klo 13.00 alkaen