17.10.2019

Materiaalit voivat sisältää esimerkiksi palonesto- ja pintakäsittelyaineita, säilöntä- ja torjuntakemikaaleja tai väriaineita. Näitä aineita on käytetty mm. elektroniikka- ja sähkölaitteissa, rakennusmateriaaleissa, kalusteissa, tekstiileissä ja kulkuvälineissä.

Kierrätysmateriaalien kanssa työskenteleville tarvitaan koulutusta materiaaleissa mahdollisesti olevista haitallisista aineista, niiden aiheuttamista terveysriskeistä ja riskien hallintakeinoista.

”Etenkin jätehuollossa ja korjaus- ja purkualalla on kiinnitettävä huomiota kierrätysmateriaalien sisältämien kemikaalien aiheuttamiin riskeihin työntekijöille. Haitta-aineiden ei pidä antaa levitä ympäristöön. Turvallisten toimintatapojen suunnittelu ja tekniset suojaustoimenpiteet ovat ensisijaisia riskinhallintakeinoja. Henkilösuojaimia on käytettävä, jos haitta-aineiden leviämistä ei voida muutoin välttää”, korostaa vanhempi asiantuntija Sirpa Laitinen Työterveyslaitokselta.

Kestävä ja turvallinen kiertotalous ”SIRKKU-hanke” kokosi laajan asiantuntijaryhmän tutkimuslaitoksista ja virastoista viemään eteenpäin turvallista kiertotaloutta Suomessa. Hankkeessa tuotettiin viranomaisten ja poliittisen päätöksenteon tueksi ajantasainen asiantuntija-arvio vaarallisten aineiden hallinnan tarpeista kiertotaloudessa ja annettiin ehdotuksia työ- ja ympäristöturvallisuuden lisäämiseksi.

Tutustu hankkeen tiedotteeseen