11.12.2018

Kun työelämä muuttuu ja tulevaisuus on epävarma, työurajohtaminen antaa välineitä työntekijöiden tukemiseen. Lähtökohtana on työuran hallinnan, itseohjautuvuuden ja omaan työhön liittyvän motivaation vahvistaminen uran eri vaiheissa.

–Työuran mittainen ajattelu hyödyttää niin yksilöä kuin yritystäkin, sanoo ohjelmapäällikkö Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta.

Työurajohtaminen sovittaa yhteen organisaation henkilöstöstrategiaan ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet sekä työntekijöiden omat työmotivaatioon ja työkykyyn liittyvät tavoitteet.

Esimiehet ja henkilöstön kehittäjät ovat tässä avainasemassa. He voivat tarjota työntekijöille tukea, kehittymismahdollisuuksia ja elämäntilanteiden hallinnan avuksi sellaisia käytännön ratkaisuja, joita työpaikalla on mahdollista toteuttaa.

Työpaikan ratkaisuja ja pohdintaa

Työterveyslaitos on julkaissut oppimateriaalin Johdatus työurajohtamiseen – tietoa ja harjoituksia. Sen toteuttamiseen ovat osallistuneet myös Teknologiateollisuus ry:n koordinoima Työkaari kantaa -hanke ja Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

Materiaali sisältää tietoa ja käytännönläheisiä harjoituksia. Se esittelee työuran vaiheita sekä niihin liittyviä haasteita, voimavaroja ja työpaikan ratkaisuja. Vaiheita ovat työelämään kiinnittyminen, työn ja muun elämän yhteensovittaminen, keskiura sekä työuran loppuvaihe.

Materiaaliin kuuluu myös pohdintatehtäviä. Niiden tavoitteena on käynnistää työpaikalla keskustelu siitä, miten henkilöstöä voisi entistä paremmin tukea erilaisissa elämäntilanteissa ja muutoksissa.

Menetelmät perustuvat tutkimukseen

–Julkaisemme ensi vuoden alkupuolella verkkosivuston, joka tuo työurajohtamisen työkalut työpaikkojen saataville. Niihin liittyviä esimerkkiharjoituksia on myös nyt julkaistussa oppimateriaalissa, Salla Toppinen-Tanner kertoo.

–Kaikki työuramenetelmämme perustuvat tutkimustietoon. Meillä on näyttöä siitä, että ne myös vaikuttavat eli ratkaisevat tiettyihin uravaiheisiin liittyviä haasteita.

Toppinen-Tannerin mielestä yhteistyö Työkaari kantaa -hankkeen ja Työeläkeyhtiö Elon kanssa osoittaa, että kaikki ovat yhteisen asian äärellä. Työpaikoilla tarvitaan konkreettisia työkaluja henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi työuran eri vaiheissa.

Tutustu materiaaliin:

Johdatus työurajohtamiseen – tietoa ja harjoituksia -oppimateriaali

Tutustu työurajohtamisen palveluihimme:

Työurajohtamisen työkalupakki

Aiheesta muualla:

Työhyvinvoinnin tekoja teknologiateollisuuden työpaikoilla (Työkaari kantaa -hanke)

Huomioimalla työuran eri vaiheet rakennetaan tuottavuutta ja sitoutumista (Blogikirjoitus Työeläkevakuutusyhtiö Elon sivuilla)