Hyvässä työyhteisössä annetaan ja haetaan sekä myönteistä että rakentavaa palautetta. Ristiriitoja ei tulkita ensisijaisesti henkilökohtaisista ominaisuuksista johtuviksi, vaan ne nähdään osana työtä ja työyhteisöä. Ristiriidat otetaan käsittelyyn, niiden syyt selvitetään ja ne ratkaistaan. Hyvässä työyhteisössä esimiestyö on oikeudenmukaista ja tasapuolista. Organisaation ja yhteisön toimintatapaa ja tuloksia arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Hyvässä työyhteisössä luotetaan ja arvostetaan. Siellä hyväksytään erilaisuus.