nuoret-tulokas

Kunnollinen perehdytys kannattaa

Hyvän perehdytyksen avulla uusi työntekijä tuntee pääsevänsä nopeasti osaksi työyhteisöä. Ennen tulokkaan saapumista pitää suunnitella läpi käytävät asiat, aikataulut ja se, kuka perehdyttämisestä huolehtii.  Perehdytä nuori ainakin:

  • työtehtäviin, tavoitteisiin ja hänen omaan vastuualueeseensa
  • työmenetelmiin ja -välineisiin
  • työhön liittyviin vaaroihin, terveyshaittoihin ja turvallisiin työtapoihin
  • häiriö- ja poikkeustilanteissa toimimiseen
  • työyhteisön toimintatapoihin ja pelisääntöihin
  • työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin

Varaa perehdytykseen riittävästi aikaa ja käy asiat läpi pala kerrallaan. Se helpottaa tiedon omaksumista. Ota huomioon nuoren mahdollinen kokemattomuus. Ennakoi vaikealta tuntuvia tilanteita kertomalla etukäteen, miten niissä toimitaan. Kannusta nuorta tutustumaan työkavereihin ja kysymään heiltä rohkeasti. Varmista oppiminen sekä seuraamalla työskentelyä että keskustelemalla.

 

Hyvä esimies tukee tulokasta

Nuori työntekijä on vasta opettelemassa työssä tarvittavia taitoja. Siksi hän tarvitsee tavallista enemmän esimiehen tukea työntekoon. Tämä tarkoittaa vaikkapa sitä, että aluksi töitä tehdään yhdessä. Lisäksi nuori tarvitsee myönteistä palautetta onnistumisistaan ja kokemusta siitä, että hän suoriutuu tehtävistään itsenäisesti. Rakentavan palautteen tulisi olla käytännönläheistä ja viedä oppimista eteenpäin.

Tehtävien tekninen suorittaminen voi viedä tulokkaalta paljon huomiota ja energiaa. Vasta oppimisen ja kokemuksen myötä hän pystyy työskentelemään vaivattomammin ja kiinnittämään enemmän huomiota ympäristöön ja esimerkiksi asiakkaisiin.

Nuorelle kannattaa antaa erilaisia tehtäviä, koska se mahdollistaa uusien taitojen opettelun ja säilyttää mielenkiinnon. Liian vaativat tehtävät liian varhain voivat kuormittaa henkisesti.

Tiimityö auttaa nuorta pääsemään työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Samalla hänellä on tilaisuus oppia niiltä, jotka ovat olleet organisaatiossa pidempään. Esimiehen tuki auttaa löytämään oman paikan sekä edistää oppimista ja uralla kehittymistä.