Testin lopussa kysytään joitakin taustatietoja kuten ikä ja toimiala, yksittäisiä vastaajia ei kuitenkaan pysty tunnistamaan. Taustatietoja on tarkoitus käyttää jatkossa antamaan kuvaa esimerkiksi siitä, kuinka maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien vastaukset eroavat, ja onko vastauksissa eroja eri alojen tai alueiden välillä.

Jos testi ei näy kunnolla, voit avata sen uuteen ikkunaan tästä.