Organisaatiomuutos

Muutostilanteessa korostuu ihmisten johtaminen. Mielekkäästi toteutettu muutosprosessi tukee työntekijöiden hyvinvointia ja auttaa heitä vastaamaan muutoksen tuomiin haasteisiin ja käsittelemään siihen liittyviä tunteita. Lähtötilanne muutokseen on hyvä sellaisissa työpaikoissa, joissa ilmapiiri ja työhyvinvointi ovat kunnossa.

organisaatiomuutos

Työntekijän kannalta organisaatiomuutos on tilanne, jossa arkipäivän tapa tehdä työtä muuttuu: tulee uusia työtehtäviä hoidettavaksi, työtoverit ja esimies voivat vaihtua ja toimintatavat muuttuvat. Työsuhde voi myös päättyä.

Organisaatiomuutosten vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin riippuvat muun muassa seuraavista asioista:

  • Kuinka paljon muutos vaikuttaa työtehtäviin?
  • Kuinka muutoksen toteuttaminen koetaan?
  • Millainen tilanne työpaikalla on ennen muutosta?

Muutokset ovat välttämättömiä

Muutosten avulla organisaatiot pyrkivät parantamaan kilpailukykyään, sopeutumaan ulkoisiin muutoksiin ja turvaamaan olemassaolonsa tulevaisuudessa.