organisaatiomuutos

Työntekijän kannalta organisaatiomuutos on tilanne, jossa arkipäivän tapa tehdä työtä muuttuu: tulee uusia työtehtäviä hoidettavaksi, työtoverit ja esimies voivat vaihtua ja toimintatavat muuttuvat. Työsuhde voi myös päättyä.

Organisaatiomuutosten vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin riippuvat muun muassa seuraavista asioista:

  • Kuinka paljon muutos vaikuttaa työtehtäviin?
  • Kuinka muutoksen toteuttaminen koetaan?
  • Millainen tilanne työpaikalla on ennen muutosta?

Muutokset ovat välttämättömiä

Muutosten avulla organisaatiot pyrkivät parantamaan kilpailukykyään, sopeutumaan ulkoisiin muutoksiin ja turvaamaan olemassaolonsa tulevaisuudessa.

Katso video aiheesta