organisaatiomuutos

Muutostilanteessa korostuu ihmisten johtaminen. Mielekkäästi toteutettu organisaatiomuutos tukee työntekijöiden hyvinvointia ja auttaa heitä vastaamaan muutoksen tuomiin haasteisiin ja käsittelemään siihen liittyviä tunteita.

Lähtötilanne muutokseen on hyvä työpaikoissa, joissa

  • työntekijät tietävät tehtävänsä ja tavoitteensa ja heillä on niihin riittävä osaaminen ja työkyky
  • työntekijät osallistuvat omaa työtä ja työyhteisöä koskeviin päätöksiin
  • työ koetaan mielekkääksi ja kaikkien osaamista arvostetaan
  • kaikki tukevat toinen toisiaan.

Mielekkään organisaatiomuutoksen periaatteet

Organisaatiouudistus on oppimisprosessi. Se onnistuu, kun henkilöstö ymmärtää muutoksen tarpeen sekä sitoutuu ja sopeutuu siihen.

  • Rehellinen, ymmärrettävä, johdonmukainen ja toistuva viestintä mahdollistaa muutoksen ymmärtämisen.
  • Osallistuminen muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen auttaa henkilöstöä sitoutumaan  muutokseen.
  • Erilaiset tukitoimet, kuten koulutukset ja mentorointi, auttavat työntekijöitä, työryhmiä ja esihenkilöitä sopeutumaan muutokseen.