Aika uuden organisaatiorakenteen voimaan astumisen jälkeen on yhtälailla tärkeää kuin itse muutosprosessin toteuttamisvaihe. Jatkavassa organisaatiossa työ ei suju automaattisesti ja itseohjautuvasti, vaan vaatii johtajuutta, asioiden seuraamista ja arviointia. Kaikki tehdyt päätökset eivät ehkä tuotakaan suunniteltua tulosta, tai on asioita, joita ei oltu osattu ottaa huomioon.

Muutoksen vakiintuminen

Muutoksen vakiintuminen vaatii sekä esimiehiltä että työntekijöiltä aikaa ja vaivannäköä. Työtä on tehtävä muuttuneesta tilanteesta huolimatta ja muutos on myös hyväksyttävä. Tavoitteena on mahdollisimman nopeasti päästä työpaikalla arkipäivän aherrukseen ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Vanhoista toimintatavoista tulee oppia pois. Tämän vuoksi muutoksen jälkeen täytyisi hetkeksi pysähtyä ja arvioida läpikäytyä muutosta.

Huomio työyhteisön toimivuuteen

Organisaatiomuutoksen aiheuttamat vaikutukset eivät kohdistu vain mahdollisiin irtisanottuihin työntekijöihin. Työnsä säilyttäneiden työtehtävät saattavat lisääntyä tai muuttua, mikä voi vaikuttaa heidän työhyvinvointiinsa. Työnantajan onkin keskityttävä jatkavan työyhteisön hyvinvointiin, työmotivaation ja työhön sitoutumisen ylläpitoon.

Huomion kiinnittäminen työyhteisön toimivuuteen ja ilmapiiriin ei tue ainoastaan muutoksen tavoitteiden ja tuloksellisen toiminnan varmistamista, vaan se luo pohjaa myös mahdollista seuraavaa muutosta varten. Esimiehen tehtävänä on tukea ryhmänsä muutoksen jälkeisen toiminnan käynnistämistä.

Hyvä ja terve työyhteisö ei ole ainoastaan tuottavampi kuin työyhteisö, jossa esiintyy ongelmia, vaan se on myös valmiimpi kohtaamaan uudet muutokset.