Työttömien terveyspalvelumalleista tehty synteesi syntyi haastattelemalla hanketoimijoita, hankealueella työskenteleviä työttömien terveydenhoitajia sekä muita viranomaisia hankeen alku- ja loppuhaastatteluissa. Terveyspalvelumalleja verrattiin aikaisemmin julkaistuihin suosituksiin ja kirjallisuuteen. Näiden pohjalta tehtiin alla oleva synteesi. Malli esittelee työttömien terveyspalvelujen keskeiset toimijat ja toiminnot, joista kaikista on tarjolla tietoa sekä linkkejä hyödyllisiin sivustoihin sekä raportteihin, suosituksiin ja ohjeisiin.

Klikkaamalla alla olevan grafiikan plus-merkeistä saat  lisää tietoa kyseisestä toimijasta tai toiminnosta.

 

Malli on syntynyt Työttömien terveyspalvelujen sisällön ja rakenteen kehittäminen (TTP) –hankkeessa yhteistyössä PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankekokonaisuudessa.

ttp-party