resilienssi_kaavio

Kun työyhteisöissä ennakoidaan ja joustetaan, asiakkaat saavat palvelunsa ja työturvallisuus ja -hyvinvointi säilyvät hyvällä tasolla. Toiminta on tehokasta ja tuottavaa, vaikka alkuperäinen suunnitelma ei toteutuisikaan. Resilienssiä syntyy siitä, että tilannekohtaisten pikaratkaisujen lisäksi myös pysähdytään yhdessä analysoimaan ongelmia ja ratkaisuja niihin osana laajempaa kokonaisuutta.

Tilannekohtaisten pikaratkaisujen lisäksi on hyvä katsoa myös laajempaa kokonaisuutta.

Resilientti työyhteisö kehittää yhdessä parhaan tavan toimia työn arjessa

Ideaalimaailmassa asioita ennakoidaan ja suunnitellaan – ja kaikki myös menee sujuvasti niin kuin suunniteltiin. Näin kuitenkaan harvoin tapahtuu. Työprosessin sujuvuuteen on myös aina useita näkökulmia. Onnistuminen yhdestä näkökulmasta voi olla pulma toisesta näkökulmasta. Siksi on tärkeää tarkastella työtä eri toimijoiden kanssa yhdessä useasta eri näkökulmasta.

Kuva mukaeltu, Conklin, T. 2012. Pre-Accident Investigations. An Introduction to Organizational Safety. Ashgate Publishing Ltd.

Kuvassa suunniteltua työtä kuvaa tasainen työprosessin alusta loppuun kulkeva viiva. Kuva mukaeltu, Conklin, T. 2012. Pre-Accident Investigations. An Introduction to Organizational Safety. Ashgate Publishing Ltd

Testaa organisaatiosi kyky uudistua ja joustaa resilienssi-pikatestillä!

Turvallisuudesta joustaminen ei kannata

Pulmatilanteissa saattaa syntyä kiusaus joustaa myös turvallisuusasioissa. Esimerkiksi tilanteissa, joissa tehtävä halutaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Jatkuvasta joustamisesta ja erilaisista harkitsemattomista hätäratkaisuista voi olla seurauksena tapaturma, välittömästi uudelleen rikkoutuva laite, asiakkaan tilanteeseen soveltumaton palvelu tai muu epäonnistuminen.

Pulmat kehittämisen ponnahduslaudoiksi

Erilaiset pulmat, ongelmat ja häiriöt tarjoavat mahdollisuuden analysoida niiden syitä ja seurauksia. Työntekijät kehittävät työn arjessa parempia toimintatapoja ja työvälineitä, ja jopa uusia tuotteita ja palveluja. Kyse on resilientistä toiminnasta, jossa häiriöt toimivat kehittämisen ponnahduslautana ja vinkkeinä siitä, mitä seuraavaksi kannattaa kehittää.

Onnistuneet ratkaisut jäävät kuitenkin helposti vain yksittäisen työntekijän kikoiksi. Resilienssi tarkoittaa näiden pulmatilanteiden saattamisesta kaikkien tietoon ja onnistuneiden ratkaisujen jakamisesta.

Ennakointia ja yhdessä oppimista

Resilientti työyhteisö näkee ennakoimattomissa tilanteissa mahdollisuuden oppia jotain uutta yhdessä. Nämä uudet asiat voivat liittyä arjen työhön, työprosesseihin tai liiketoimintaan.

Pieni pulma voi johtaa isoon oivallukseen!

Kun työn suunniteltu eteneminen häiriintyy, se aiheuttaa harmistumista ja jopa hermostumista. Tärkeää olisi kuitenkin tunnistaa häiriö tai poikkeustilanne myös mahdollisuutena oppia uutta ja kehittää toimintaa.

Resilienssiä syntyy siitä, että pikaratkaisun ohella pysähdytään yhdessä analysoimaan ongelmaa ja ratkaisua tarkemmin osana laajempaa järjestelmää:

  • Mistä ongelma johtui? Mihin uusi idea liittyy?
  • Miten se liittyi työprosessiin, työvälineisiin, yhteistyöhön tai työnjakoon?
  • Onko ratkaisu sellainen, että se poistaa ongelman pysyvästi, vai voidaanko kehittää juurisyihin paremmin osuva uusi tapa?

Aina ei kuitenkaan ole itsestään selvää, milloin kannattaa vain ratkaista asia ja mennä eteenpäin, milloin taas on yhteisen pohdinnan ja laajemman ratkaisun levittämisen paikka.

Hyvä nyrkkisääntö on, että kun jokin häiriö alkaa toistua yhä useammin tai kun ilmenee aivan uudenlaisia häiriöitä, kannattaa pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan sujumattomuuksia yhdessä.

Kun häiriön ydin on selvillä, on ratkaisukin osuvampi. Oikeaan asiaan kohdistunut ratkaisu voi poistaa samalla monta muutakin mutkaa ja kitkaa. Siten ollaan myös ennakoivia ja varauduttu kohtaamaan mahdollisia muita odottamattomia tilanteita.