Hyvien ratkaisujen ja kokemusten jakamista työyhteisössä voi tehostaa esimerkiksi järjestämällä teemaviikko, jonka aikana orastavia ideoita ja toimivia ratkaisuja jalostetaan eteenpäin porukalla.

Jakakaa toimivat ratkaisut koko työyhteisön käyttöön

Hyviksi todetut ratkaisut ja toimivat kikat kannattaa jakaa laajasti, jotta työyhteisön yhteinen osaaminen karttuu.

1. Kirjatkaa muistiin onnistuneita ratkaisuja ja työssä syntyviä ideoita esimerkiksi viikon ajan.

2. Käsitelkää 1-2  ideaa tai ratkaisua kerrallaan esim. viikkopalaverissa: Mihin pulmaan tai ongelmaan ratkaisu tai idea liittyy? Mitä muita ratkaisuvaihtoehtoja on? Mitä tästä opittiin?

3. Sopikaa miten toimitte jatkossa.

4. Sopikaa milloin palaatte asiaan. Kun palaatte asiaan, arvioikaa kokeilua työntekijän, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta. Kehittäkää toimintatapaa yhdessä eteenpäin ja miettikää miten se leviää työyhteisössä.

Sijoittakaa ratkaisut nelikenttään

Kirjoittakaa toteutetut ratkaisut tai mahdolliset ratkaisuideat liimalapuille. Sijoittakaa laput nelikenttään sen mukaan, ovatko ne toteutettavissa nykyisillä toimintatavoilla vai edellyttävätkö ne uudenlaisia tapoja toimia. Entä voiko työntekijä toteuttaa ratkaisun itsenäisesti vai vaatiiko se yhteistyötä muiden kanssa?

Voitte nimetä nelikentän osat uudelleen omalle työyhteisölle sopiviksi.

Ratkaisujen ja ideoiden sijoittelussa pääsette yhdessä keskustelemaan ja pohtimaan niiden toteutuskelpoisuutta ja vaikutuksia eri työntekijöiden työhön ja yksiköiden työprosesseihin.

Yhteisellä käsittelyllä saatte uutta näkökulmaa omaan työhönne.

Alla esimerkki nelikentästä, jonka voit myös ladata käyttöösi.
>> Nelikenttä (pdf)

 

tuo_uudet_ideat_yhteiskayttoon_nelikentta