kiusaamisen-ilmeneminen

Työturvallisuuslaissa käytetään sanoja häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu. Laki ei määrittele häirintää eikä epäasiallista kohtelua. Lain soveltamisoppaassa todetaan, että häirintä on esimerkiksi sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käyttäytymistä, joka jatkuvana ja säännöllisenä aiheuttaa haittaa tai vaaraa kohteen terveydelle. Epäasiallinen kohtelu voi olla esimerkiksi henkilön työsuorituksen jatkuvaa ja perusteetonta arvostelua, mustamaalaamista tai työyhteisöstä eristämistä. Seksuaalinen häirintä on yksi häirinnän muoto. Siihen puuttumisesta säädetään myös tasa-arvolaissa.

Työhön liittyviä epäasiallisen kohtelun muotoja ovat muun muassa:

 • kohtuuttoman työmäärän vaatiminen
 • kohtuuttomien aikataulujen antaminen
 • mielipiteiden ohittaminen ja huomioimattomuus
 • kohtuuton työn ja tekemisen valvonta
 • työtä koskeviin kokouksiin kutsumatta jättäminen
 • tiedonvälityksen ulkopuolelle jättäminen
 • perusteeton työtehtävien pois ottaminen
 • osaamisen kannalta tai aikaisempia tehtäviä selvästi vaatimattomampien työtehtävien antaminen
 • painostaminen olemaan vaatimatta työntekijän normaaleja työsuhteisia oikeuksia
 • fyysinen eristäminen työyhteisöstä ja
 • eriarvoinen kohtelu esim. koulutukseen pääsyssä, palkkioiden maksussa tai etuuksien antamisessa.

Henkilöön liittyviä epäasiallisen kohtelun muotoja ovat muun muassa:

 • loukkaavien kommenttien esittäminen
 • sosiaalinen eristäminen: ei puhuta, ei kuunnella, kohdellaan kuin ilmaa
 • perättömien juttujen ja juorujen levittäminen
 • mustamaalaaminen
 • pilkkaaminen ja naurunalaiseksi saattaminen
 • huutaminen, solvaaminen ja haukkuminen
 • aiheeton arvostelu ja väärien syytösten esittäminen
 • uhkaava käyttäytyminen ja
 • aiheeton virheistä muistuttaminen.