kiusaamisen-seuraukset

Kiusatuksi joutuminen on uusi ja odottamaton tilanne, joka aiheuttaa voimakasta hämmennystä. Monelle se on shokki ja järkytys: ”ei minulle voi käydä näin”. Kiusaamisen kohteeksi joutuminen koetaan epäoikeudenmukaisena ja kohtuuttomana.

Kiusaaminen lisää sairauspoissaoloja

Pitkään jatkunut kiusatuksi tuleminen on yksilöllinen kriisi, joka voi muodostua hyvin traumaattiseksi kokemukseksi. Pitkään kiusaamisen kohteena olleilla on diagnosoitu posttraumaattinen stressioireyhtymä (PTSD). Traumaattinen kokemus rikkoo ihmisen perusoletukset maailmasta, itsestämme ja muista, perusoletukset siitä, että maailma ja ihmiset ovat yleensä hyväntahtoisia, että maailma on mielekäs ja että itse olen arvokas.

Pitkään jatkunut kiusatuksi tuleminen lisää sairauspoissaoloja. Yksittäisissä tilanteissa selvittämättömät kiusaamiskokemukset ovat johtaneet työpaikalta syrjäytymiseen.

Kiusaaminen vaikuttaa koko työyhteisöön ja aiheuttaa monenlaisia kuluja

Kiusaamista työpaikallaan havaitsevat voivat kokea tilanteen ahdistavana. Osa kokee tilanteen uhkaavana, eivätkä uskalla puolustaa kiusaamisen kohteeksi joutunutta. Kiusaamista työpaikallaan havaitsevilla on työperäistä stressiä enemmän kuin työntekijöillä, jotka eivät ole havainneet kiusaamista työpaikallaan.

Pitkään jatkuneen kiusaamiskokemuksen selvittely- ja muut kulut voivat nousta yli 30 000 euroon. Yhden sairauslomapäivän hinta on noin 350 euroa.

Kiusaaminen ja kiusaamiskokemusten selvittäminen aiheuttavat organisaatiolle monenlaisia seuraamuksia ja kuluja:

  • sairauspoissaolot
  • töiden uudelleenjärjestelyt
  • työtehon ja työn tuloksellisuuden heikkeneminen
  • kiusaamiskokemuksen tutkimiseen ja selvittelyyn kuluva työaika
  • ulkopuoliselle asiantuntijalle maksettava palkkio
  • uudelleenrekrytointi- ja perehdyttämiskulut
  • kielteiset seuraukset työpaikan maineelle, esimerkiksi negatiivinen mediajulkisuus sekä
  • mahdolliset oikeudenkäyntikulut.