kiusaajaksi-nimeaminen

Työtoverisi on voinut tulkita sanojasi väärin, mutta voi myös olla, että et ole tunnistanut omaa käyttäytymistäsi epäasialliseksi tai kyennyt ymmärtämään, miltä käyttäytymisesi tuntuu työtoveristasi. Vaikka syytös tuntuisi kuinka pahalta ja väärältä, siihen kannattaa suhtautua vakavasti ja tilanne selvittää.

Pyydä palautetta kiusaamista kokevalta

Omalta kannaltasi tärkeää on, että saat palautetta siitä, minkälaisen käyttäytymisesi tai toimintasi työtoverisi, alaisesi tai esimiehesi on kokenut kiusaavana.

 • Tarkista työpaikkasi epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen toimintaohjeesta, miten siellä kehotetaan toimimaan.
 • Kuuntele, mitä kiusaamista kokeva tai asiaa selvittelevä esimies haluaa sinulle kertoa.
 • Pohdi omaa käyttäytymistäsi kiusaamista kokevan näkökulmasta.
 • Kerro oma näkemyksesi tilanteesta.
 • Keskustelkaa yhdessä, miten tilanteen voisi ratkaista ja millainen olisi hyvä lopputulos.
 • Ole valmis pyytämään anteeksi.
 • Kerro tarvittaessa esimiehelle, että sinua syytetään kiusaamisesta (esim. silloin, jos kiusaamista kokenut tulee puhumaan sinulle tai jos sinua mielestäsi syytetään asiattomasti).
 • Keskustele tarvittaessa tilanteesta myös työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen tai työterveyshuollon kanssa.

Yhteinen keskustelu konkretisoi kiusaamiskokemuksen

Saatuaan tiedon koetusta tai havaitusta kiusaamisesta, esimies yleensä keskustelee asiasta ensin erikseen kiusaamista kokevan ja sinun kanssasi, minkä jälkeen järjestetään yhteinen keskustelutilaisuus.

 • Yhteiskeskustelussa puhutaan konkreettisista tapahtumista, mitä on tapahtunut ja milloin.
 • Tilannetta käsitellään molempien/kaikkien osapuolten näkökulmasta. Sinulle annetaan tasapuolinen mahdollisuus kertoa oma näkemyksesi, kokemuksesi ja tulkintasi tilanteesta.
 • Kerro selkeästi oma näkemyksesi ja kokemuksesi esiin tulevista tilanteista.
 • Pyydä tarvittaessa kiusaamista kokevaa tarkentamaan ja konkretisoimaan.
 • Säilytä keskustelussa malttisi ja vältä henkilökohtaisia loukkauksia, vaikka olisit sitä mieltä, että sinua syytetään aiheettomasti.
 • Pyri ymmärtämään myös kiusaamista kokevan kokemusta.
 • Ole aktiivinen ratkaisun löytymiseksi ja sopimukseen pääsemiseksi.
 • Ole valmis pyytämään anteeksi tarpeen vaatiessa.
 • Mikäli selvittelyssä ilmenee kiusaamista, saat mahdollisuuden muuttaa käyttäytymistäsi.
 • Keskustelusta tehdään muistio, johon kirjataan sovitut käyttäytymiseen ja työhön tehtävät muutokset.
 • Mikäli selvitys osoittaa, että kiusaamista ei ole ilmennyt, sopikaa esimiehen kanssa, miten asia kirjataan käsitellyksi ja miten asiasta viestitetään työyhteisölle.
 • Lopuksi sovitaan, miten tilannetta seurataan.