Seuraavien väittämien avulla voitte arvioida nykyistä työsuojelun yhteistoiminnan toteutumista ja samalla miettiä mahdollisia kehittämisen kohteita. Väittämien tulosten perusteella ja alla olevan kuvan avulla, voitte tarkastella työsuojelun yhteistoiminnan kokonaisuuden sujuvuutta: mitkä osa-alueet yhteistoiminnassa toimivat hyvin ja missä löytyy kehitettävää. Sujuvan työsuojelun yhteistoiminnan kannalta on tärkeää, että yhteistoiminta toteutuu kattavasti.

Kaavio edustuksellisesta yhteistoiminnasta
Voit ladata testin kysymykset sivun oikeasta laidasta ja keskustella niistä työpaikallasi.