altisteet

Työympäristön haittatekijöille on olemassa sekä sitovia lakisääteisiä ohjearvoja että ohjeellisia arvoja. Lakisääteisiä ohjearvoja ovat esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat työpaikan ilman haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot), sekä vastaavat biologisten altistusindikaattoreiden raja-arvot. Valtioneuvosto on määrännyt joitakin suurimpia sallittuja pitoisuuksia ja toimenpiderajoja.

Lisäksi olemme asettaneet tavoitetasoja eli suosituksia, jotka auttavat yrityksiä tavoittelemaan lakisääteistä tasoa parempaa työympäristöä ja toimivat uusien tilojen suunnittelun apuna.

Työympäristön tavoitetasolla tarkoitetaan kemiallisten, fysikaalisten tai biologisten haittatekijöiden tai työympäristöön liittyvien muiden muuttujien ennalta määriteltyä tasoa, johon yrityksissä tulisi työolosuhteita kehitettäessä pyrkiä.