Asbestin purkutyöTyöterveyslaitos on keskeinen toimija asbestiin liittyvissä kysymyksissä. Ponnistelemme altistumisen ennaltaehkäisemiseksi ja  terveyshaittojen torjumiseksi. Tutkimuksen ja tiedottamisen ohella tarjoamme palveluja altistumisen arvioinniksi ja asbestin aiheuttamien sairauksien selvittämiseksi.

Palvelutarjontamme sisältää

 • työhygieeniset selvitykset työpaikoilla asbestialtistumisen arvioimiseksi ja toimenpidesuositukset altistumisen vähentämiseksi
 • laboratorioanalyysit rakennusmateriaali-, kiviaines-, talousvesi-, ilma- ja pintapyyhintänäytteistä
 • työperäisiin sairauksiin ja ammattitauteihin liittyviä selvitykset ja tutkimukset.

Sivuiltamme löydät runsaasti tietoa asbestista:

KEMIKAALIT JA TYÖ -altistumistietosivustolta löydät  tiiviin tietopaketin asbestista:

 • asbestin käyttö ja esiintyminen
 • asbestille altistumisen raja-arvot ja muut vertailuarvot
 • asbestille altistuminen työssä
 • mitatut asbestipitoisuudet
 • asbestille altistuneiden määrät ja altistumistasot
 • asbestin terveyshaitat
 • asbestiriskien hallinta

Lue lisää ‘Asbesti’ -altistumistietosivustolta >>

TYÖHYGIEENISET SELVITYKSET

Työhygieenisten selvitysten ja mittausten avulla työpaikka saa tärkeää tietoa asbestialtistumisen tasosta, monipuolisen riskiarvion sekä konkreettisia toimenpidesuosituksia työympäristön kehittämiseksi ja asbestiriskien hallitsemiseksi.
Lue lisää palveluistamme >>

ASBESTINÄYTTEIDEN LABORATORIOANALYYSIT

Tarjoamme korkealaatuisia asbestianalyysejä rakennusmateriaali-, kiviaines-, talousvesi-, ilma- ja pintapyyhintänäytteistä. Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi. Palvelumme on tarkoitettu sekä yrityksille että yksityishenkilöille.
Lue lisää analyysipalveluistamme >>

NÄYTTEENOTTO- JA TOIMITUSOHJEET

Yksityiskohtaiset ohjeet asbestinäytteiden  ottamiseksi ja toimittamiseksi löydät täältä.

Asbestikartoitus

Asbestipurkutyö vaatii aina asbestikartoituksen, jonka tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen. Kartoitus on dokumentoitava. Asbestipurkutöitä saavat tehdä ainoastaan rekistereissä olevat yritykset ja työntekijät. Työterveyslaitos suosittelee käyttämään sertifioituja kartoittajia.
Lue lisää ‘Korjausrakentaminen ja asbestipurkutyö’ -sivulta >>

Pölynhallinta korjausrakentamisessa

Kokonaisvaltaisella ja suunnitelmallisella pölyntorjunnalla voidaan vähentää merkittävästi rakennustyöntekijöiden altistumista epäpuhtauksille ja estää rakennuksen käyttäjille aiheutuvia terveys- ja viihtyisyyshaittoja. Sivulta löydät ohjeiden ohella hyödyllisiä lomakkeita.
Lue lisää ‘Pölynhallinta korjausrakentamisessa’ -sivulta >>

Tutustu myös oppaisiimme

Asbesti rakennustyössä – Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista (pdf)

Tietopaketti on tarkoitettu työssään asbestille altistuneille rakentajille,  asbestipurkutyötä tekeville sekä isännöitsijöille, kiinteistönhuoltajille ja asukkaille, joiden kiinteistössä on asbestimateriaaleja. Lue lisää

Asbesti rakennusmateriaaleissa (pdf)

Tietoa asbestin käytöstä Suomessa eri työtehtävissä ja materiaaleissa. Luettelo erilaisten asbestipitoisten rakennusmateriaalien käyttökohteita, tuotenimiä ja arvioituja käyttöaikoja sekä asbestityypit, -pitoisuudet ja muut aineet tuotteissa. Lue lisää

Asbestikuitujen löytyminen työtiloista – toimintaohje ja terveysvaarat (pdf)

Ohje antaa tietoa vähäiseen asbestialtistumiseen liittyvistä terveysvaaroista ja suositeltavista toimintatavoista, kun työpaikan pyyhintä- tai ilmanäytteissä todetaan asbestikuituja yllättäen esim. muiden sisäilmaselvitysten yhteydessä. Lue lisää

Viime vuosina on mitattu korkeita ilman asbestikuitupitoisuuksia useilla kaivoksilla. Vaikka asbestiesiintymät ovat harvinaisia Suomen kallioperässä, pienetkin esiintymät voivat aiheuttaa merkittävää altistumista. Tämä johtuu siitä, että kuitumaisen kiven käsittely tuottaa enemmän pölyä kuin ei-kuitumaisen kiven käsittely, ja ohuet kuidut pysyvät ilmassa pitkään.

Asbestin esiintyminen on arvioitava ennen kaivoksen avaamista tuotantoon. Tämän asbesti- ja kuituselvityksen tulokset on toimitettava kaivoksen työsuojeluorganisaation käyttöön, jotta niitä voidaan hyödyntää riskienhallintaprosessissa.

Kertaalleen tehty asbesti- ja kuituselvitys ei yksinään riitä asbestiriskin hallintaan. Asbestin ja muiden kuitumineraalien esiintymisen seurannan on oltava osa tuotannon turvallisuustyötä, ja se voidaan toteuttaa louhittavan kallioperän mineralogiaa seuraamalla kaivoksen geologien toimesta. Raportointi asbestin ja muiden kuitumineraalien esiintymisestä on järjestettävä siten,että tieto saavuttaa louhintatyötä tekevät jo ennen louhinnan aloittamista

Kaivannaisteollisuudelle laadittu raportti ‘Asbestiriskien hallintaohjeet kaivoksille‘ antaa perusteellisen kuvan siitä, miten asbestin esiintymistä ja työntekijöiden altistumista arvioidaan ja miten altistumista tehokkaasti ehkäistään. Raportti on tarkoitettu kaikille kaivosteollisuudessa toimiville tahoille: työnantajille, työntekijöille ja työterveyshuolloille.

Lue lisää ‘Asbestiriskien hallintaohjeet kaivoksille’ raportista >>

Asbestialtistumisen haastattelupalvelu

Asbestille altistumisen taso arvioidaan pääsääntöisesti työhistorian perusteella. Tarjoamme puhelimitse toteutettavaa haastattelupalvelua asbestialtistumisen arvioimiseksi.
Lue lisää asbestialtistumisen haastattelupalvelusta >>

Ammattitaudit

Tarjoamme lääketieteellisiä tutkimuksia työperäisten sairauksien selvittämiseksi. Asbestin aiheuttamia sairauksia ovat mm. keuhkosyöpä ja mesoteliooma, asbestoosi sekä keuhkopussin hyvänlaatuiset sairaudet.
Lue lisää ammattitautitutkimuksistamme >>

Ammattitautipatologian palvelut

Työterveyslaitos palvelee sairaaloita sekä patologian ja oikeuslääketieteen yksiköitä asbestisairauksien diagnostiikassa ja tekee asbestianalyysejä keuhkokudos- ja BAL-näytteistä.
Lue lisää ammattitautipatologian palveluistamme >>

Pölykeuhkosairauksien asiantuntijaryhmä

Työterveyslaitoksen Pölykeuhkosairauksien asiantuntijaryhmä arvioi pölykeuhkosairauksien työperäisyyttä. Suurin osa tapauksista on asbestialtistumisia.
Lue lisää Pölykeuhkosairauksien asiantuntijaryhmästä >>

Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen -ASBTEST (2017-2019)
Tutkimuksen tavoitteena on parantaa asbestipurkutyön turvallisuutta kehittämällä ja yhtenäistämällä turvallisuuden valvonnan testaus- ja mittauskäytäntöjä. Lue lisää hankkeesta

Asbestille altistuneiden työvaatteiden varustehuollon toimivuuden testaaminen (2017-2019)
Tutkimuksessa selvitetään, kuinka kontaminoituneita asbestille altistuneiden varusteet ovat ja puhdistuvatko ne pesussa. Lue lisää hankkeesta

Olemme koonneet asbestista usein kysyttyjä kysymyksiä omalle sivulleen. Sivulta löydät vastaukset kysymyksiin:

 • Työpaikallamme on todettu asbestikuituja eri pinnoilta otetuissa pölynäytteissä. Me työntekijät olemme huolissamme siitä, millaisia terveysvaikutuksia asbestille altistuminen on voinut aiheuttaa. Pitääkö meidän käydä terveystarkastuksissa?
 • Miten pitää toimia tilanteessa, jossa muu kuin asbestipurkaja on tietämättään käsitellyt tai työstänyt asbestipitoisia rakenteita?
 • Pitääkö työssä aiemmin asbestille altistuneilta ottaa keuhkojen röntgenkuvia säännöllisin väliajoin?

Lue vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin asbestista >>

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@ttl.fi

Altistumisen ehkäisy, selvittäminen ja ammattitautitutkimukset

Asbestialtistuksen ehkäisyTomi Kanervaerityisasiantuntija+358 30 474 8670
Asbestialtistumisen selvittäminen
työpaikalla
Mauri Mäkelätuotepäällikkö+358 30 474 6031
AmmattitautitutkimuksetPia Nynäsapulaisylilääkäri+358 30 474 8668

Asbestianalyysit

Näytteenottovälineet, analyysitilaukset ja näytteiden vastaanottokemia@ttl.fi+358 30 474 2964
Näytteiden analyysitReima Kämppierikoismittaushygieenikko+358 30 474 2235
Näytteiden analyysit, KuopioJuhani Piirainenmittaushygieenikko+358 30 474 7007
Analyysimenetelmät (rakennusten saneeraus)Esa Vanhalatutkija+358 30 474 2620
Analyysimenetelmät (kaivannaisteollisuus)Heli Lallukkatuotepäällikkö+358 30 474 2485

Asbestipurkutyön turvallisuuden parantamiseen tähtäävä hankkeemme  on valmistunut. Tutustu tuloksiin ja hyödynnä uusia malliratkaisuja altistumisen ennaltaehkäisemiseksi  asbestipurkutyössä!