Pölynhallinta korjausrakentamisessa

Kokonaisvaltaisella ja suunnitelmallisella pölyntorjunnalla voidaan vähentää merkittävästi rakennustyöntekijöiden altistumista epäpuhtauksille ja estää rakennuksen käyttäjille aiheutuvia terveys- ja viihtyisyyshaittoja. Lue lisää

Asbestipurkutyö on luvanvaraista toimintaa

Työntekijöiden altistumista asbestille tulee estää mahdollisimman tehokkaasti. Ensisijainen vastuu altistumisen ehkäisemisessä on työnantajalla. Asbestipurkutyöhön tarvitaan myös työsuojeluviranomaisen lupa eli valtuutus, joka edellyttää, että

 • hakija on pätevä tekemään asbestipurkutyötä
 • hänellä on asianmukaiset laitteet ja varusteet
 • työntekijät ovat saaneet koulutuksen asbestipurkutyöhön ja heidän terveydentilansa on sopiva kyseiseen työhön.

Työntekijöiden asbestipölylle altistuminen on minimoitava

 • suunnittelemalla työ huolellisesti, ja toteuttamalla se niin, että pölyä syntyy mahdollisimman vähän ja se poistetaan lähellä syntypistettään
 • käyttämällä altistumista estäviä koneita, laitteita ja henkilönsuojaimia.

Asbestipurkutyöhön tarvitaan asbestikartoitus, ennakkoilmoitus ja nimetty työnjohtaja

Asbestilainsäädännön mukaan asbestipurun tekeminen vaatii aina asbestikartoituksen, jonka tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen. Kartoitus on dokumentoitava. Työterveyslaitos suosittelee käyttämään sertifioituja kartoittajia.

Asbestipurkutyöstä on tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus, johon on merkittävä mm. tiedot purkutyötä tekevistä työntekijöistä ja terveystarkastusten voimassaolosta. Lisäksi on laadittava kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet työturvallisuuden varmistamiseksi.

Asbestipurkutyön toteuttamista varten nimetyn työnjohtajan on huolehdittava, että työ tehdään turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on esitettävä työn tilaajalle, jotta hän voi arvioida, miten kyseinen työ vaikuttaa muuhun työskentelyyn ja työmaajärjestelyihin. Asbestipurkutyö on tehtävä siten, että asbestipölyä muodostuu mahdollisimman vähän. Asbestipurkutyön jälkeen työnjohtajan on huolehdittava  työskentelyalueen puhdistamisesta asbestista. Tilojen puhtaus on varmistettava mittaamalla. Lue lisää

Asbestin tyypilliset käyttökohteet

Asbestia on käytetty mm. seuraavissa rakennusmateriaaleissa:

 • vesi- ja viemäriputket (esim. Eternit, Everit, Himanit)
 • lämmöneristemassat: putket, kattilat, varaajat
 • asbestisementtituotteet: seinä- ja kattolevyt, ilmanvaihtokanavat
 • ruiskutetut eristeet: katot, ilmanvaihtokanavat
 • lattiamateriaalit: vinyyliasbestilaatat, joustovinyylimatot, magnesiamassalattiat
 • bitumituotteet: liimat, huopakatteet, vedeneristysaineet, bitumimaalit
 • tasoitteet, julkisivumaalit, laattojen kiinnityslaastit ja asbestipahvi.

Tarkemmat tiedot asbestipitoisista rakennusmateriaaleista löytyy julkaisusta ‘Asbesti rakennusmateriaaleissa‘.

Ilmoita asbestille altistuvat työntekijät ASA-rekisteriin

Asbestille mahdollisesti altistuvat työntekijät on ilmoitettava työnantajan toimesta ASA-rekisteriin, koska kaikki asbestilajit ovat syöpävaarallisia. Asbestimateriaaleja käsiteltäessä ilmaan leviää ohuita asbestikuituja, jotka kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin tai muualle kehoon ja kerääntyvät sinne. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa asbestoosia, keuhkosyöpää ja keuhkopussin tai vatsaontelon syöpää eli mesotelioomaa. Turvallista asbestille altistumisen minimitasoa ei ole. Mitä pitkäaikaisempi altistuminen on, sitä suurempi on riski sairastua. Tupakointi lisää keuhkosyöpäriskin jopa monikymmenkertaiseksi. Linkki ASA-rekisteriin

Käytä ammattilaista asbestikartoituksen tekoon ja näytteiden analysointiin

Asbestipitoisten materiaalien tunnistaminen ja materiaalinäytteiden analysointi edellyttävät vahvaa asiantuntemusta ja kokemusta. Luotettavien tulosten saamiseksi suosittelemme asbestikartoituksissa käyttämään sertifioituja kartoittajia ja asbestinäytteiden analysoinnissa akkreditoituja laboratorioita. Työterveyslaitoksen laboratoriolla on akkreditointi ja vuosien kokemus asbestin tunnistamisessa. Laboratoriomme analysoi näytteet nopeasti, jotta purkutyö ei sen takia viivästy.

Lisätietoa

Asbestilainsäädännön sisältö, säädösten soveltamisohjeita ja muuta viranomaistietoa asbestista löytyy osoitteesta https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala/asbesti.

Asbestiasetuksessa Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) säädetään mm. sallituista asbestipurkutyön työmenetelmistä ja niitä koskevista vaatimuksista. Yleensä käytetään ns. osastointimenetelmää, mutta joissakin tapauksissa myös muut menetelmät ovat sallittuja.

Asbestipitoisen jätteen käsittelystä säädetään myös jätelaissa (646/2011) ja valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (179/2012). Asbestipitoiset materiaalit paketoidaan muista jätteistä erottaen esimerkiksi lasikuituvahvisteisiin tai vastaavan lujuuden omaaviin säkkeihin. Pölyämättömän lavakuorman paketointiin riittää esimerkiksi kaksinkertainen muovipeite. Jätepakkaus ja kuorma täytyy aina merkitä varoitustekstillä, jossa lukee ”ASBESTIJÄTETTÄ. Pölyn hengittäminen vaarallista. / ASBESTAVFALL. Farligt att inandas.”

ASA-rekisteri – Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri

Toimiva asbestipurku (pdf) (Työturvallisuuskeskus)