Myyräkuume tarttuu hengitysteitse ja siksi myyräkuumeelta tulee suojautua käyttämällä henkilökohtaisia suojaimia. Suojausta tarvitaan, jos työskennellään kylmillään olevissa sisätiloissa, joissa on havaittu metsämyyriä tai niiden jälkiä ja jätöksiä.

Hengityksensuojaimet

Viruksilta ja muilta mikrobeilta suojautuessa tulee käyttää kertakäyttöistä hengityksensuojainta. Suojaimen tulee olla suojausteholtaan vähintään FFP3-tasoinen suodattava puolinaamari. Suojaimen käyttöjakson ei tule olla kahta tuntia pitempään. Muut suojaimet ja vaatteet eivät saa haitata hengityksensuojainten tehokasta käyttöä. Kasvonpiirteet vaikuttavat myös suojainten tiivistymiseen kasvoille, joten sopivan suojaimen löytämiseksi voi joutua kokeilemaan useita suojaimia. Suojain ei tiivisty riittävästi parrakkaiden ihmisten kasvoille. Suojainten käytössä tulee noudattaa niiden käyttöohjeita. Hengityksensuojaimet poistetaan kasvoilta viimeisinä suojaimista.

  • Tarkoitukseen sopivien suojainten pakkauksessa ja suojaimissa on merkintä FFP3. Sen sijaan FFP1- ja FFP2-suojainten kyky suodattaa epäpuhtauksia on liian heikko myyräkuumeelta suojauduttaessa.
  • FFP3-suojaimia myyvät esimerkiksi rautakaupat ja suojainten myyntiin erikoistuneet liikkeet.

Suojakäsineet

Suojakäsineiden tulee olla tiivit, kun siivotaan jyrsijöiden jätöksiä tai kun hävitetään jyrsijöitä.

Suojavaatetus

Pölyiltä suojaavia suojavaatteita käytetään, jos tartuntariski todetaan niin suureksi, että se on tarpeellista. Toteamisen voi tehdä esimerkiksi työterveyshuolto tai työnantaja. Tarkoitukseen käyvät kertakäyttöiset, hupulliset, pölyltä suojaavat haalarit, jotka ovat tyypin 5 standardin EN 13982-1 mukaisia suojavaatteita. Lisäksi suojaimiin erikoistuneet liikkeet myyvät viruksilta suojaavia suojavaatteita. Niitä ei yleensä tarvita myyräkuumeelta suojautumiseen.

Suojainten hävitys

Käytetyt suojaimet laitetaan tiiviissä muovipussissa sekajätteisiin.

Käsien pesu

Kädet pestään vedellä ja saippualla. Kädet on pestävä myös suojainten riisumisen jälkeen. Jos puhdasta pesuvettä ei ole, voidaan käyttää desinfioivia käsihuuhteita.

Siivoaminen

Tiloista, joissa ollaan ja asutaan, hiirien ja myyrien jätökset siivotaan mahdollisimman pian havainnon jälkeen. Kylmänä pidettävistä tiloista, joissa ei asuta, on tartunnan välttämiseksi paras aika siivota metsämyyrien jätöksiä alkukesällä. Jyrsijöiden pääsy rakennuksiin, joissa asutaan tai vain yövytään, tulee estää korjaamalla rakennus. Tarvittaessa hiirenloukkuja kannattaa käyttää, koska myyrien sisätiloihin jättämistä ulosteista voi sairastua viikkojenkin päästä.

Siivottaessa pinnat voidaan kostuttaa ja pyyhkiä lastalla tai kostealla kertakäyttörievulla. Kostutuksen tarkoitus on sitoa pölyä ja pitää tartunnan aiheuttajat poissa ilmasta. Kuivana tehty lakaisu, imuri ja painepesuri saattavat levittää taudinaiheuttajia ilmaan, joten niitä ei tule käyttää.

Puumala-virukseen tehoavaan siivoukseen käy mikä tahansa kaupallinen, kotitalouksille tarkoitettu yleisdesinfiointiaine (vaikuttavina aineina hypokloriitti, fenoli, alkoholi tai kvaternaariset ammoniumkomponentit). Kaupallisen desinfiointiaineen sijasta voidaan käyttää 1:10 laimennettua hypokloriitti-valkaisuaineliuosta, joka on hajoamisen vuoksi laimennettava päivittäin. Myös auringon valoa tai lämpökäsittelyä (yli 60 astetta, vähintään 30 minuuttia) voidaan käyttää soveltuvissa kohteissa. Desinfiointiaineiden käytössä tulee noudattaa pakkauksen käyttö- ja turvaohjeita. Aineita laimennettaessa ja käytettäessä on käytettävä tiiviitä kumista tai muovista valmistettuja suojakäsineitä.