Korteissa annetaan ohjeita altistumisen ja terveysriskien vähentämiseksi. Niihin on myös koottu linkit kemikaalikohtaisiin tietolähteisiin.

Mikä on KAMAT-tietokorttien tarkoitus?

Korttien tarkoitus on antaa pohjatietoa merkityksellisimmistä kemiallisista altisteista eri metalliteollisuuden työtehtävissä, joita tehdään erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Esim. työterveyshuoltohenkilöstö voi hyödyntää tätä tietoa suunnitellessaan työpaikkaselvityksiä tai terveystarkastuksia. Kortit eivät korvaa työpaikkaselvityksiä, mutta auttavat selvitysten tekijää kiinnittämään huomiota todennäköisimmin riskiä muodostaviin altisteisiin sekä altistumiseen, ja siten myös riskin suuruuteen vaikuttaviin tekijöihin.

Kenelle KAMAT-tietokortit on tarkoitettu?

Tietokortit on tarkoitettu esimerkiksi työterveyshuollon henkilöstön käyttöön heidän arvioidessaan työntekijöille työstä aiheutuvia mahdollisia terveyshaittoja. Ne ovat hyödyksi myös työnantajille ja työpaikkojen työsuojelusta vastaaville henkilöille sekä itse työntekijöille työolojen suunnittelussa ja työhön liittyvien kemikaaliriskien kartoittamisessa.

 

Automaalaus

Autonasentaja

Autopeltiseppä

Hartsikyllästys

Huolto- ja kunnossapitotyöt

Kovajuotos

Levyseppähitsaaja

Metallien elektrolyyttinen pinnoitus

Metallien muovipinnoitus

Metallin happopeittaus

Metallin hionta

Metallin liimaus

Metallin rasvanpoisto

Metallin työstö

Pehmeäjuotos

Rae-ja hiekkapuhallus

Terminen leikkaus

Terminen ruiskutus

Valimopuhdistus

Valimotyö