Kansainväliset kemikaalikortit ovat WHO:n koordinoiman kemikaaliturvallisuusohjelman (International Programme on Chemical Safety eli IPCS) ja EU:n yhteistyöprojekti. Kemikaalikorttien tarkoituksena on tuottaa helposti ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa työntekijöiden ja työpaikkojen työsuojelusta vastaavien henkilöiden käyttöön eri puolille maailmaa.

Kemikaalikorteissa on kuvattu lyhyesti puhtaiden kemikaalien ominaisuuksia, terveysvaikutuksia, niiden aiheuttamia palo- tai räjähdysvaaroja, ympäristövaikutuksia ja haittojen torjuntakeinoja. Korttien valmistamiseen on osallistunut useita eri maita ja ennen lopullista hyväksymistä kansainvälinen asiantuntijaryhmä on tarkastanut tiedot. Kemikaalikortit eivät välttämättä ole yhteneväisiä EY:n tai Suomen lakien, määräyksien ja luokittelujen kanssa.

Kemikaalien käsittely ja vaarojen torjuntaohjeet on esitetty yleisesti, koska työpaikoilla kemikaaleja voidaan käsitellä lukuisilla eri tavoilla. Työpaikkakohtaisesti on tarpeen laatia yksityiskohtaisemmat käyttöohjeet. Kortteja voidaan käyttää tietolähteenä laadittaessa käyttöturvallisuustiedotteita tai ohjeita työpaikkakohtaisesti sekä opastettaessa ja koulutettaessa työntekijöitä.

>>Kansainvälisiin kemikaalikortteihin

Ota yhteyttä: kemikaalikortit@ttl.fi