OVA-ohjeet on tarkoitettu kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteiksi pelastuslaitoksille, ympäristönsuojeluviranomaisille, työterveyshenkilöstölle ja kaikille kemikaalien vaaroista kiinnostuneille. OVA-ohjeita on tehty 132 aineesta. Ohjeiden käytön helpottamiseksi on laadittu käyttäjän opas, josta löytyy taustatietoa OVA-ohjeissa käsitellyistä asioista. Eri aineiden ohjeissa on kunkin luvun alussa (luvun numero) linkki vastaavaan kohtaan käyttäjän oppaassa. Lisäksi jokaisen aineen OVA-ohjeesta on tehty tiivistelmä, jossa kerrotaan tärkeimmät asiat lyhyesti ja yksinkertaisesti.

Ohjeet on valmisteltu Työterveyslaitoksella yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, kemikaaliviranomaisten ja kemianteollisuuden asiantuntijoiden kanssa.

Ämnen som medför olycksrisk – säkerhetsanvisningar

Dessa säkerhetanvisningar är avsedda att användas som kunskapskälla för räddningsverk, miljöskyddsmyndigheter, anställda inom företagshälsovården och alla som är intresserade av kemikalierisker. En del av anvisningarna har svensk sammanfattning. Mera omfattande anvisningar finns på finska.

>> OVA-ohjeisiin

 

Ota yhteyttä: ova@ttl.fi