C-osaamiskeskuksen ensisijaiset tavoitteet ovat:

  • tukea erityisosaamisellaan erityisesti terveydenhuoltoa sekä muita viranomaistahoja (poliisi- ja pelastustointa, tullia, rajavartiolaitosta) vaativiin kemiallisiin uhkatilanteisiin varautumisessa ja niiden hoitamisessa
  • tutkimus- ja kehitysyhteistyö kemikaaliuhkiin liittyvän kansallisen valmiuden kohentamiseksi.

C-osaamiskeskuksen toiminta perustuu Valtioneuvoston periaatepäätökseen “Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiasta (YETT 2006)” jossa se on mainittu Väestön toimeentuloturvaa ja toimintakykyä koskevassa kohdassa Terveysuhkien havainnointi-, seuranta-, ja hallintajärjestelmien ylläpitämiseen liittyvänä toimintana. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen strategia on löydettävissä Puolustusministeriön sivuilla.

C-osaamiskeskuksen tavoitteet ja toimintaperiaatteet on kuvattu oheisessa C-osaamiskeskuksen perustamiseen liittyvässä taustadokumentissa:

C-osaamiskeskuksen taustadokumentti (pdf)

C-kompetenscentret – bakgrund och verksamhetsprinciper (pdf)

Yhteystiedot

Osaamiskeskus päivystää vuorokauden ympäri
Osaamiskeskuksen päivystäjään saa yhteyden soittamalla suoraan viranomaiskäyttöön tarkoitettuun puhelinnumeroon. Puhelinnumeron saa tarvittaessa lähettämällä pyynnön osoitteeseen c-osk(at)ttl.fi

Osaamiskeskus ei ole ensisijainen kontaktipaikka kemikaalimyrkytysten hoitoa koskevissa tilanteissa. Niissä tulee ottaa edelleen suoraan yhteyttä Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977).

Tilanteessa, jossa ympäristön saastumisen vaarallisella kemikaalilla epäillään aiheuttavan terveydellistä uhkaa, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä kunnan terveysviranomaisiin, jotka voivat tarvittaessa konsultoida C-osaamiskeskusta asiasta.

C-osaamiskeskukselle voi lähettää kysymyksiä osoitteeseen c-osk(at)ttl.fi.

Osaamiskeskuksen osapuolet

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus on valtakunnallinen erityisasiantuntijoiden muodostama yhteistyöverkosto.
Sen muodostavat: