Kuumatyössä tarvitaan taukoja ja nestettä

Kun työskentelee kuumassa, on tärkeää huolehtia elimistön neste- ja suolatasapainosta sekä palautumisesta ja levosta. Näillä ohjeilla työntekijä voi hallita kuumatyön haittoja:

 • Totuttele kuumaan. Ensimmäiset päivät helteellä ovat vaikeimmat, sillä elimistön lämpösopeutuminen kestää noin viikon.
 • Juo riittävästi. Jos teet fyysistä työtä kuumassa, juo jopa 1-2 desilitraa kerrallaan, 3-4 kertaa tunnissa. Koska jano on huono nestetasapainon mittari, kannattaa seurata myös painoa. Kevyessäkin työssä nesteitä on syytä nauttia, mutta vältä ylinesteytystä. Lyhyissä kuuma-altistumisissa pelkkä vesi on riittävä nestevajeen korvaaja. Kovissa pitkissä kuormituksissa sokeroidut marjamehut tai tasapainotetut, energiaa ja suoloja sisältävät urheilujuomat ovat suositeltavia.
 • Syö monipuolisesti. Vaikka nälän tunne on kuumalla usein vähäisempi, elimistö tarvitsee energiaa helteelläkin. Hikoilussa menetetyn suolan korvaamiseksi välipaloina voivat olla esimerkiksi suolakurkut, oliviit tai suolapähkinät.
 • Tauota työtä helteellä fyysisen kuormitusasteen mukaan. Fyysisessä työssä kuumassa taukoja pidetään tavallista useammin, helteen tukaluusasteen mukaan. Vietä tauot varjossa, vältä suoraa auringonpaahdetta.
 • Käytä työhösi sopivia jäähdytysmenetelmiä. Lämpökuormitusta vähentävät esimerkiksi tuulettimet ja ilmastointilaitteet, läpiveto, käynti viileässä suihkussa, oleskelu ilmastoidussa autossa.
 • Huomioi henkilönsuojainten lisäkuormitus kuumassa. Monet suojaimet estävät lämmön poistumisen hikoilun välityksellä kehosta ympäristöön, jolloin lämpökuormitus voi kehittyä nopeasti. Juo riittävästi jo ennen töiden alkua. Pue vain välttämätön vaatetus suojavarusteiden alle. Vähennä rasitusta muun muassa minimoimalla kantamuksia ja liiku rauhallisesti. Tauota työtä runsaasti ja poista henkilönsuojaimet tauon ajaksi.
 • Anna elimistön palautua yöllä. Järjestele makuuhuoneesi mahdollisimman vilpoisaksi ja käy viileässä suihkussa ennen nukkumaanmenoa. Yön aikana viilentynyt keho auttaa elimistöä palautumaan kuumakuormituksesta.
 • Muista, että jotkut sairaudet ja lääkkeet voivat heikentää lämmönsietoa. Infektioiden aikana ja vakavampien tulehdustautien toipilasaikanakin lämmönsäätely on herkkä häiriintymään. Ihosairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, keskushermoston sairaudet sekä aineenvaihdunnan sairaudet, kuten diabetes ja kilpirauhasvaivat, voivat altistaa lämpötasapainon pettämiselle kuumakuormituksissa.
 • Ole tavallistakin maltillisempi alkoholinkäytössä. Alkoholi poistaa nestettä elimistöstä ja nostaa syketasoa jo levossa.
 • Pukeudu työsi mukaan.
 • Tunne terveydentilasi.
 • Huolehdi kunnostasi.

Helteen tukaluus
Ilman kosteus lisää helteen tukaluutta hidastamalla hien haihtumista. Suora auringonpaiste pahentaa helteen tukaluutta ja tuuli lieventää sitä. Lämpötilan ja kosteuden yhteisvaikutusta ja helteen tukaluutta voi arvioida Helteen tukaluus -taulukosta, joka löytyy Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

Kuumalta suojautuminen vaatteilla

Teollisuudessa tai esimerkiksi sammutustöissä voimakkaalta kuuma-altistukselta voidaan tilapäisesti suojautua lisäämällä vaatetuksen lämmöneristävyyttä ja suojaamalla tiiviisti koko keho. Parempi keino on käyttää suojavaatteita, joiden materiaalit heijastavat yli 90 prosenttia niihin osuvasta lämpösäteilystä. Silmien suojaamiseen lämmöltä (lämpösäteilyltä) on olemassa myös heijastavia maskeja.

Tällaiset vaatteet ovat yleensä melko tiiviitä, ja siksi puvun sisäpuolelle voidaan harkita ilmastointia. Siihen voidaan käyttää esimerkiksi paineilmalla toimivaa niin sanottua vortex-putkea, jonka avulla kylmää ilmaa johdetaan kehon eri osiin.

Suojavaatetus lisää kuormitusta ja estää oman lämmöntuoton haihtumista, joten se sopii vain lyhytaikaiseen voimakkaaseen kuuma-altistukseen. Kuumissa ulkotöissä pyritään minimoimaan vaatetuksen lämmöneristävyys ja sen aiheuttama lämpökuorma ja suojaamaan iho suoralta auringonsäteilyltä.

Lämpöhaittojen tekninen torjunta

Edullinen tapa lämpöhaittojen torjumiseksi on työskentelypaikan lämpökuormien pienentäminen. Tekninen torjunta perustuu lämmönlähteeseen vaikuttamiseen, ilmastointiin ja rakenteellisiin suojiin.

Lämpösäteilyä voidaan vähentää alentamalla pintalämpötilaa. Pintalämpötilaa voidaan alentaa, jos se on prosessin kannalta mahdollista. Se tehdään vähentämällä lähteeseen vietävää lämmitystehoa tai lisäämällä pintaan lämpöeristettä. Erilaisilla aineilla ja pinnoilla on erilainen lämpösäteilykyky. Esimerkiksi kuumavesisäiliön maalaaminen alumiinivärillä alentaa sen lämpösäteilyä kymmeniä prosentteja. On kuitenkin muistettava, että muutoksen jälkeen laitteen lämpötasapaino järkkyy, mistä voi olla seurauksena laitteen rikkoutuminen.

Kun lämpösäteilyä estävä suoja asetetaan työntekijän ja säteilylähteen väliin, voidaan vähentää työntekijän lämpöaltistumista. Suoja voi olla heijastava, lämpöä absorboiva tai alumiinipinnoitteinen.

Etäisyyden kasvattaminen kuumista pinnoista vähentää ratkaisevasti säteilemällä tapahtuvaa lämmönsiirtoa työntekijään.

Työntekijän lämpökuormaa on mahdollista vähentää tuloilmasuihkuja käyttäen, mutta ongelmana on yleensä vedon tunne. Näin ollen sallitaan suositusarvoja korkeampia ilman virtausnopeuksien arvoja, jos työntekijälle on varattu mahdollisuus itse säätää ilmavirran suuntaa tai nopeutta.

Paikallispoistolaitteita ei voida käyttää säteilylämmön vähentämiseen. Sen sijaan esimerkiksi kuuman höyryn tai muun lämpimän ilman poistamisessa kohdepoistolaite on hyvä. Kuuma kohde kannattaa varustaa paikallispoistolla ja koteloida joko osittain tai kokonaan. Paras tulos saavutetaan, jos kohdetta vielä lämpöeristetään.

Joillakin teollisuuden aloilla on mahdotonta yrittää hallita oloja esimerkiksi jokin prosessin osan koteloinnilla. Jos kuitenkin tällaisen systeemin kauko-ohjaus on mahdollista, voidaan rakentaa ilmastoitu valvomo, jonne luodaan halutut ilmasto-olosuhteet.