Onko minun työpaikallani nanohiukkasia?

Nanohiukkasten massa on hyvin pieni. Nanohiukkasten pitoisuus ilmassa ilmoitetaan usein lukumäärä- tai pinta-alapitoisuutena.

Luonnollisista lähteistä peräisin olevia nanohiukkasia on aina ilmassa. Myös liikenteestä ja teollisuuden päästöistä peräisin olevia nanohiukkasia esiintyy lähes kaikkialla.

Työpaikoilla nanohiukkasia syntyy tyypillisesti prosesseissa, joissa esiintyy kuumia lämpötiloja tai suuria energioita. Kaasumaiset yhdisteet voivat ilmaan tiivistyessään muodostaa nanohiukkasia. Jauhemaiset aineet ja pölyävät prosessit sisältävät tyypillisesti myös nanokokoisia hiukkasia.

Esimerkkejä nanohiukkaslähteistä työpaikoilla:

  • palamisprosessit, esim. uunit ja polttomoottorit, myös ruoan valmistus
  • hitsaus
  • sähkömoottorit
  • kuumat pinnat ja prosessit, esim. lämmittimet, metallivalu
  • mekaaninen työstö, esim. hionta, koneistus
  • toimistokoneet, esim. kopiokoneet, lasertulostimet
  • valuprosessit
  • materiaalia lisäävä valmistus (3D-tulostus)

Miksi nanohiukkasia pitää torjua?

Nanohiukkasten terveysvaikutuksista ei ole vielä saatavilla kattavaa tietoa. Niiden on kuitenkin arveltu olevan mahdollisesti haitallisia terveydelle. Olettamus perustuu nanohiukkasten pieneen kokoon, jolloin ne pääsevät kulkeutumaan syvälle keuhkoihin. Nanohiukkasten suuren suhteellisen pinta-alan oletetaan myös vaikuttavan niiden haitallisuuteen. Keuhkoista nanohiukkaset saattavat kulkeutua verenkiertoon ja sitä kautta mahdollisesti aina sisäelimiin. Nanohiukkasten on epäilty aiheuttavan tulehdustiloja keuhkoihin sekä mahdollisesti myös sydän- ja verisuonivaikutuksia. Tämän lisäksi nanohiukkaset voivat kuljettaa hiukkasiin sitoutuneita kaasumaisia yhdisteitä ihmisen elimistöön.

Tällä hetkellä tiedetään, että nanohiukkasten terveysvaikutukset riippuvat niiden koosta, pinta-alasta, muodosta ja kemiallisesta koostumuksesta. Niinpä eri lähteistä ja lähtöaineista peräisin olevat nanohiukkaset eivät välttämättä ole yhtä haitallisia. Mahdolliset terveyteen liittyvät riskit ovat lisäksi riippuvaisia altistumispitoisuuksista sekä altistumisajasta.

Miten nanohiukkasia voi torjua?

Työpaikalla on tärkeää tehdä riskinarviointi, joka kattaa myös hiukkasmaiset epäpuhtaudet sisältäen nanohiukkaset. Työpaikan ilman nanohiukkasten lukumääräpitoisuutta voi verrata Työterveyslaitoksen antamiin tavoitetasoihin nanohiukkasille (www.ttl.fi/tavoitetasot).

Nanohiukkasten torjuntaan soveltuvat perinteiset pölyntorjuntakeinot. Ensisijaisesti tulee pyrkiä estämään nanohiukkasten muodostuminen ja niiden vapautuminen työympäristöön. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulisi nanohiukkasten leviäminen työympäristössä ehkäistä. Vasta viimeisenä keinona altistumisen vähentämiseksi tulisi turvautua henkilönsuojaimiin.

Katso tästä taulukko torjuntatoimista