Palaa Nanoturvallisuus-sivulle >>

 Materiaali, kemikaali, aineKoje, laite, prosessi tai sovellusTyötavatTyöympäristö
1. KorvaaminenKorvaaminen vähemmän haitallisella materiaalilla ja vähemmän hiukkasia tuottavalla materiaalilla
Prosessin muuttaminen suljetuksi prosessiksi tai vähemmän hiukkasia tuottavaksi prosessiksi
Automaation lisääminen, robotit ja kauko-ohjaus
2. VähentäminenOlomuodon muuttaminen pastoja tai tahnoja käyttämällä

Osittainen korvaaminen haitallisia aineita vähentämällä, pitoisuuksia pienentämällä ja laimentamalla

Prosessin säätö prosessiparametreja muuttamalla sekä prosessilämpötilaa säätämällä

Kunnossapito säännöllisillä huoltotoimenpiteillä, siivoamisella ja järjestelyllä
Turvalliset työtavat, hyvät käytännöt, suunnitelmallisuus, työohjeet, perehdytys ja motivointi

Työtahti sopivaksi, kaikille välineille oma paikka sekä työpisteen siisteyden ja järjestyksen jatkuva ylläpito
3. EristäminenProsessin eristäminen siirtämällä prosessi toiseen tilaan, koteloimalla prosessi, suojaverhoilulla, väliseinällä ja suojalevyilläProsessin etävalvontaTyötilan tilaratkaisut prosessien sijoittelulla, nanohiukkasia tuottavien prosessien erottamisella, osastoinnilla, kulkureittien suunnittelulla ja mahdollistamalla torjuntaratkaisujen toteuttaminen
4. Vaikuttaminen leviämisreittiinKohdeilmanvaihtoKostuttaminen ja pölyämisen estoaineiden käyttöIlmanvaihdosta huolehtiminen: laimennusilmanvaihto, sekoittava ilmanjako, syrjäytysilmanvaihto, ilmaverhot, ilmasuihkut, painesuhteet sekä kunnossapito, tarkastukset ja puhdistukset
5. Altistumisen
välttäminen
Altistumisajan vähentäminen työkierrolla, altistuvien henkilöiden määrän vähentämisellä, prosessin sekä työtehtävän ajoituksella ja tilaan pääsyn estämisellä

Puhdistusmenetelmät: paineilman käytön kieltäminen ja kostealla pyyhintä
Valvomot, joissa prosesseja seurataan, puhtaat taukotilat sekä turvallisen käyttäytymisen mahdollistaminen.
6. Henkilön-
suojaimet
Henkilönsuojainten käyttö, koulutus ja motivointi suojainten käyttöön.

Hiukkasilta suojaavat hengityksensuojaimet suojaavat myös nanohiukkasilta.
Henkilönsuojainten käytön tarpeen merkitseminen selvästi alueittain ja työtehtävittäin, joissa henkilönsuojaimia on käytettävä.

Tilat henkilönsuojainten puhdistusta ja säilytystä varten.
Mukaillen: Buringh, E., Noy, D., Pouwels, H. & Swuste, P. (1992). A systematic implementation of control measures for airborne contaminants in workplace air. Staub- Reinhaltung der Luft. Vol 52., pp. 347-351.

Aineisto on tuotettu Työsuojelurahaston tuella (hanke 115172)
TyösuojelurahastoItä-Suomen Yliopisto

Palaa Nanoturvallisuus-sivulle >>