Tutkimuksissa on todettu, että tulostaessa ja kopioitaessa ilmaan vapautuu otsonia, joka on haitallista. Ilmaan vapautuu myös nanokokoisia hiukkasia, kun tulostuksen aikana vapautuvat haihtuvat yhdisteet tiivistyvät hiukkasiksi. Näiden hiukkasten erityisiä terveysvaikutuksia ei tunneta. Niinpä turhaan altistumiseen on hyvä kiinnittää huomiota, ja pyrkiä välttämään altistumista mahdollisuuksien mukaan.

Nykyarvion mukaan satunnaisesta tulostamisesta ei ole vaaraa terveydelle, mikäli tiloissa on suositusten mukainen ilmanvaihto. Mikäli tulostinta tai kopiokonetta käytetään toistuvasti päivän aikana, kannattaa se sijoittaa erilleen työpisteestä ja huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta.

 

< Nanoturvallisuus-sivulle