Riskienhallinta työpaikoilla

Käytännönläheistä riskienhallintatietoa työpaikoille

Riskienhallinnan malliratkaisujen hyväksymis- ja laatukriteereissä korostetaan ratkaisun toteutettavuutta käytännössä ja työturvallisuusvaatimuksia. Turvallisen ja terveellisen työympäristön luominen työpaikalle ilman mittavia resursseja on yksi pk-yritysten suurimmista haasteista. Pienyrityksissä ongelma on usein nimenomaan riskinhallinnan osaamisen puuttumisessa.

Malliratkaisut on laadittu aloilla yleisesti tunnistettujen ongelmien ratkaisemiseen. Noudatamme riskienhallinnan perusperiaatteita:

  • korvaaminen
  • eristäminen
  • leviämisen estäminen
  • altistumisen vähentäminen
  • henkilönsuojaimet

Betoniteollisuus

Ontelolaattojen sahaus

Malliratkaisuja betoniteollisuudelle

Jännepunosten katkaisu ja elementtien viimeistely

Henkilönsuojaimet

Henkilönsuojaimet-malliratkaisuissa on huomioitu työpaikan henkilönsuojaimiin liittyvä tietotarve eri näkökulmista:

  • kokonaisuus: henkilönsuojainten hallintaohjelma työpaikalle
  • ohjeet, kuinka työterveyshuollon tulee tukea työpaikkaa suojainten valinnassa ja käytössä työperäisten sairauksien ennalta ehkäisemiseksi
  • eri henkilönsuojainten valinta- ja käyttöohjeita suojainten tehokkuudesta vastaaville työpaikan asiantuntijoille
  • alakohtaisia malliratkaisuja, joita on tehty helpottamaan joidenkin työtehtävien suojainvalintoja
  • huoneentauluja, joilla kiinnitetään työntekijöiden huomio, jotta he käyttävät suojaimiaan oikein.

Henkilönsuojainten hallintaohjelman tavoitteena on varmistaa, että kaikilla henkilönsuojaimia tarvitsevilla työntekijöillä on riittävän tehokkaat suojaimet, jotka sopivat työntekijälle ja työhön, eivätkä aiheuta vaaraa. Lisäksi työntekijöiden on osattava käyttää suojaimiaan oikein. Tämä edellyttää päämäärätietoisia toimia niin yrityksen johdolta, työterveyshuollolta, työsuojeluorganisaatiolta, esimiehiltä kuin myös työntekijöiltä.

Hallintaohjelman osaksi tulee liittää työpaikkojen itse tekemät tehtäväkohtaiset listat siitä, missä työssä tulee käyttää mitäkin suojainta. Listat tulee laittaa näkyvään paikkaan työpisteeseen tai sinne, missä ne muistuttavat työntekijöitä, mitä työhön tulee ottaa mukaan. Listan voi tehdä myös kuvallisena huoneentauluna.

Malliratkaisuissa korostetaan työterveyshuollon roolia, sillä henkilönsuojainten käyttöön liittyy useita terveyteen liittyviä tekijöitä, jotka saattavat hankaloittaa suojainten käyttöä. Tehottomat tai käyttämättömät suojaimet ovat terveysriski. Lakisääteisestikin työntekijän terveyden tila on huomioitava henkilönsuojainten valinnassa. Huonokuuloisen työntekijän kuulonsuojaimen valintaa varten on oma malliratkaisunsa työterveyshuollolle.

Henkilönsuojainten hallintaohjelma työpaikalle
Kohde: työpaikan johto, esimiehet, työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto

Henkilönsuojainten valinta ja käyttö

Henkilönsuojaimet työpaikalla, tehtävälista

Henkilönsuojainohjeet työterveyshuollolle

Työterveyshuolto ja kuulonsuojainten valinta

Henkilönsuojainten arviointi työterveyshuollossa

Henkilönsuojainten ryhmäkohtaiset valinnan ja käytön ohjeet

Kuulonsuojaimet – Ladattava taulukko malliratkaisun käyttöä varten (excel-taulukko)

Hengityksensuojainten suojauskertoimet

Hengityksensuojaimet

Hengityksensuojainten valinta kylmässä työskentelyyn

Silmiensuojaimet ja kasvojensuojaimet ammattikäyttöön

Alakohtaiset henkilönsuojaimet

Hitsaussuojaimet

Henkilönsuojaimet saneerattaessa viemäreitä epokseilla ja uretaaneilla

Suojautuminen pölyltä ja mikrobeilta sikalassa ja sikoja käsiteltäessä (suomi)
Suojautuminen pölyltä ja mikrobeilta sikalassa ja sikoja käsiteltäessä (englanti)
Suojautuminen pölyltä ja mikrobeilta sikalassa ja sikoja käsiteltäessä (venäjä)

Turvajalkineet kaivoksessa

Huoneentaulut työntekijöille (suojainten käyttöohjeet)

Henkilönsuojaimet kulmahiomakoneen käyttöä varten

Puolinaamarin pukeminen

Hitsausmaskin tummuus

Suodattavan puolinaamarin pukeminen

Käytä kemikaalinsuojakäsineitä

Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet

Kupusuojainten käyttö

Tulppasuojaimet

Hitsaajan ja polttoleikkaajan suojaimet

Hengityksensuojaimen tiivistyminen

Päällekkäisten kertakäyttökäsineiden sekä hihasuojien riisuminen

Kertakäyttökäsineiden riisuminen

Kampaamo- ja kauneudenhoitoala

Rakennekynsien teko

Ripsien pidennys

Kemikaaliturvallisuus

Kemikaalihaitoista eroon korvaamalla

Kemikaalien hankinta

Kemikaalien säilyttäminen

Storage of chemicals

Käyttöturvallisuustiedote tiedonlähteenä

Safety data sheet as a source of information

Erityistä terveysvaaraa aiheuttavat kemikaalit

Pinnoita turvallisesti epokseilla, uretaaneilla, akrylaateilla ja lujitemuoveilla

3D-tulostuksen kemikaaliturvallisuus työpaikoilla

Chemical safety in 3D printing at workplaces

Metalli- ja autoala

Automaalaus

Automaalaus

Ruiskumaalaus jalakkaus

Maalien sekoitus, sävytys ja työvälineiden puhdistus

Levyseppä-hitsaajan työ

Levyseppähitsaajan työ

Kohdepoistot hitsaustyössä

Ergonominen hitsauspistooli

Metallin rasvanpoisto

Metallin rasvanpoisto

Pesukaappi

Metallin työstö

Metallin työstö

Käytössä olevien koneiden riskinarviointi

Kemikaalialtistumisen torjuminen metallin työstössä

Henkilonsuojaimet

Pehmeäjuotostyö

Korkeapaineinen kohdepoisto yhdistettynä juotinkohtaiseen poistoon

Pehmeajuotostyö

Keskipaineinen juotinkohtainen kohdepoisto

Keski- ja matalapaineiset kohdepoistot ja imuhuuvat

Ergonomia käsinjuotostyössä

Nanoteknologia

Nanomateriaalien käsittely

Rakentaminen ja saneeraus

Epoksien ja uretaanien kayttö viemäriputkien saneerauksessa

Henkilönsuojaimet saneerattaessa viemäreitä epokseilla ja uretaaneilla

Asbesti

Yleistä asbestipurkutöistä ja niihin liittyvistä ongelmista

Osastoinnin rakenne ja alipaine

Osastoinnin ilmanvaihto

Tarkistuslista turvalliseen asbestipurkutyöhön osastointimenetelmällä

Puhdastilamittaus

Hengityksensuojain tiiviystestit