Työntekijät keskustelevat

Elektroniikkateollisuuden pehmeäjuotostyö

Elektroniikkateollisuuden pehmeäjuotostyö voi aiheuttaa ammattitauteja ja muita terveyshaittoja. Terveysvaikutuksiltaan merkittävin juotostyön altiste on juotoksen kuumentuessa ilmaan vapautuvat huurut, jotka sisältävät mm. kolofonin eli mäntyhartsin johdannaisia sekä juotteen sisältämien metallien oksideja. Tietopakettiin tästä.

Hitsaustyö

Hitsaustyö voi aiheuttaa työpaikoilla ammattitauteja ja muita terveyshaittoja. Hitsaajien pääasiallinen altiste ovat hengitysvyöhykkeelle pääsevät kaasut kuten otsoni ja häkä sekä metallin lämpöhajoamisen yhteydessä syntyvät huurut. Tietopakettiin tästä.

Kauneudenhoitoalan kemikaalit

Kampaamo- ja kauneudenhoitoalalla käsitellään runsaasti kemikaaleja, jotka voivat päästä työntekijän iholle ja hengitysteihin. Tyypillisimpiä aineita ovat pesuaineet, hiusvärit, vaalennusaineet, permanenttiaineet ja hiustenmuotoilu-tuotteet. Tietopakettiin tästä.

Käsiin kohdistuva tärinä

Tärinäaltistumista aiheuttavat sahaavat, iskevät tai tärisevät koneet ja työkalut, joiden värähtelevä liike siirtyy työkalusta käsiin. Tärinälle altistavia työvaiheita esiintyy tyypillisesti mm. rakennus-, kaivos- ja metsäteollisuudessa sekä konepaja-teollisuudessa. Tietopakettiin tästä.

Leipomotyö ja altistuminen jauhoille

Altistuminen jauhoille ja leipomotyö voivat aiheuttaa ammattitauteja ja muita terveyshaittoja. Tyypillisimpiä jauhoille altistuvia ammattiryhmiä ovat leipomo-, pizzaravintola- ja konditoriatyöntekijät sekä muut elintarvike-teollisuudessa työskentelevät henkilöt. Tietopakettiin tästä.

Liuotinaineet

Liimojen ja pinnoitteiden valmistajat ja teolliset käsittelijät ovat tyypillisiä liuotinaineille altistuvia henkilöitä. Runsasta tai kohtalaista altistumista esiintyy myös mm. rakennusalalla, graafisessa teollisuudessa, metalliteollisuudessa, massa- ja paperiteollisuudessa, lujitemuovien valmistuksessa, moottoripolttoaineiden käsittelyn yhteydessä sekä tutkimuslaboratorioissa. Tietopakettiin tästä.

Maataloustyö

Maataloustyössä esiintyy useita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Tuotantosuunta vaikuttaa terveysriskien esiintymiseen; kotieläintiloilla ja kasvinviljelytiloilla vaaratekijät poikkeavat toisistaan. Tietopakettiin tästä.

Muovikemikaalit lattia- ja pinnoitetyössä

Muovikemikaaleille altistutaan mm. lattiapinnoitetyössä, rakennusmaalauksessa sekä saumaus- ja tiivistystöissä. Näissä töissä saattaa esiintyä myös muita haitallisia aineita kuten liuotinaineita, puupölyä ja kvartsia, joita tämä ohje ei käsittele. Tietopakettiin tästä.

Puupölyt

Puutoimialojen, kuten saha-, levy- ja puusepänteollisuuden työntekijät ovat tyypillisiä puupölyille altistuvia henkilöitä. Altistumista esiintyy myös mm. rakennusalalla sekä massa- ja paperiteollisuudessa. Valtaosa altistuneista käsittelee työssään useasta eri puulajista lähtöisin olevaa pölyä. Tietopakettiin tästä.

Sähköteollisuuden hartsit

Sähköteollisuudessa käsitellään mm. epoksi-, polyesteri- ja polyuretaanihartsipitoisia liimoja, lakkoja, pinnoitteita ja kyllästysaineita. Lämpökovetteisten kyllästyshartsien ja liimojen kanssa käytetään usein ns. happoanhydridikovetteita. Asennustyössä käytetään yleisesti akrylaattiyhdisteitä sisältäviä pikaliimoja ja ruuvilukitteita. Tietopakettiin tästä.

Teollisuusmaalaus

Useiden maalityyppien tiedetään aiheuttavan hengitystieallergiaa ja allergista ihottumaa. Yleisin allerginen hengitystiesairaus on polyuretaanimaalien isosyanaattipitoisten kovetteiden aiheuttama astma. Lisäksi hengitystieärsytystä tai harvoin hengitystieallergiaa voivat aiheuttaa mm. epoksimaalit ja niiden kovetteet sekä pulverimaalien uunikovetuksessa vapautuvat yhdisteet. Tietopakettiin tästä.