Keittiötyöntekijät valmistavat terveellistä ja maukasta ruokaa. Lisäksi he vastaavat puhtaasta ja turvallisesta työympäristöstä, työn sujumisesta ja sovituista aikatauluista. Työ vaatii tarkkuutta, ohjeiden noudattamista, yhteistyökykyä ja luovuutta.

Keittiötyö kuormittaa etenkin tuki- ja liikuntaelimistöä, koska työssä käsitellään raskaita taakkoja, tehdään samana toistuvia työliikkeitä sekä työskennellään kädet koholla tai selkä kumarassa. Lisäksi keittiön koneet ja laitteet voivat aiheuttaa melua esimerkiksi astioiden pesussa.

Ergonomian tietopankista löytyy ratkaisuja keittiötyön keventämiseen, muokkaamiseen ja sujuvoittamiseen:

 

Ergonomiaratkaisut

GN-vuoat säilytetty pinoittainRatkaisun kuvaus

 • Saman kokoiset ja -malliset GN-vuoat järjestetään omiin pinoihinsa ja sijoitetaan hyvälle säilytyskorkeudelle
 • Useimmin käytettävät vuoat sijoitetaan helpoimmin käytettävälle korkeudelle eli noin vyötärön tasolle

Perustelu

 • Oikeanlainen vuoka kuhunkin käyttötarkoitukseen löytyy helposti, järjestys säilyy ja työtilat pysyvät siisteinä
 • Kurkottelut ja kuormittavat työasennot vähenevät
 • Työturvallisuus paranee

Huomioitavaa

 • Pinoja ei kannata kasata liian korkeiksi, etteivät ne kaadu
 • Johdevaunu on kätevä GN-vuokien säilytyspaikka. Sillä voi kuljettaa vuoat ruoan valmistuspaikalle ja tiskin puhtaassa päässä taas vuoat voi laittaa suoraan vaunuun. Myös käytöstä poistettu uunin täyttövaunu sopii vuokien säilyttämiseen

Ratkaisun kuvaus

Kevyt tarjotin

 • Astioita hankittaessa kiinnitetään huomiota niiden painoon. Esimerkiksi posliinilautasia ja juomalaseja löytyy eri painoisina
 • Tarjoiluastioina voidaan myös käyttää kevyemmästä materiaalista valmistettuja astioita, esimerkiksi muovisia astioita

Perustelu

 • Astioiden käsittely liittyy moneen työvaiheeseen. Nostelut, siirtelyt ja kantamiset kevenevät kun astiatkin on tehty kevyemmästä materiaalista

Kevyt tarjotin ravintolassa

Kuormitusta voidaan vähentää:

 • Sijoittamalla suihku oikein: korkeus on sopiva, kun suihkuun voi tarttua kurkottelematta ja sitä voi käyttää hartiat rentoina, suihkuttavan käden olkavarsi lähellä vartaloa
 • Säätämällä veden paine oikein: kovalla paineella toimivaa suihkua joutuu puristamaan, jotta se pysyisi paikallaan
 • Suihkuttamalla vain sen verran kuin on tarpeellista
 • Välttämällä ranteen taipuneita asentoja ja turhaa lihasten jännittämistä. Ote suihkusta on kevyt ja rento, suihkua ei tarvitse puristaa. Suihkua liikutellaan rennoin, kaarevin liikkein
 • Työskentelemällä vuorotellen molemmilla käsillä
 • Liottamalla vuokia ennen pesua
 • Sijoittamalla altaan pohjalle astianpesukori ylösalaisin tai rei’itetty taso altaan päälle vähentämään selän kumaria asentoja.

Perustelu

 • Selän kumarat asennot, yläraajojen kohoasennot ja ranteiden taipuneet asennot vähentyvät
 • Käsien voimankäyttö vähenee ja jakaantuu tasaisemmin molemmille käsille

Huomioitavaa

 • Jos käytössä on raepesukone, vuokien liotus ei välttämättä ole tarpeen

Astianpesukorit säilytetty asianmukaisestiRatkaisun kuvaus

 • Astianpesukorit säilytetään korivaunussa
 • Jokaiselle korimallille voi hankkia oman vaunun, jos keittiössä on riittävästi tilaa
 • Tilan puutteen vuoksi koreja säilytetään usein hyllyillä. Tällöin korit on hyvä sijoittaa työtason ylä- ja alapuolelle, jotta kuormitus jakaantuu tasaisemmin yläraajoille ja selälle

Perustelu

 • Astianpesukorit voidaan sijoittaa lähelle työpistettä
 • Pyörällistä vaunua on helppo siirtää paikasta toiseen
 • Työtasot pysyvät vapaana, kun niitä ei tarvitse käyttää säilytystilana
 • Yläraajojen kohoasennot ja kurottelut vähenevät, kun korit ovat poissa astianpesupisteen hyllyiltä

Huomioitavaa

 • Työntekijä joutuu kumartumaan tai kyykistymään, kun vaunussa on enää muutama kori jäljellä

Ratkaisun kuvaus

 • Ruokasalissa astiat palautetaan ja lajitellaan suoraan kuljetusvaunuun, jolla ne viedään keittiöön pestäväksi

Perustelu

 • Selkää, hartioita ja yläraajoja kuormittavat nostot vaunun alatasolta vähenevät

Huomioitavaa

 • Tarvitaan enemmän vaunuja, jotta vaihtovaunuja on riittävästi
 • Asiakkaat ohjataan palauttamaan käytetyt astiat ensi sijassa kuljetusvaunun ylätasolle

Astioiden oikeaoppinen säilytystapaRatkaisun kuvaus

 • Astiat säilytetään lautasvaunussa astiakaapin sisällä
 • Astiakaapin tulee olla riittävän väljä, että lautasvaunut voidaan työntää helposti kaappiin sisään

Perustelu

 • Nostotyö vähenee, kun lautasten nostamista kaapin hyllyille ja sieltä pois ei tarvitse tehdä

Huomioitavaa

 • Sopivia astiakaappeja ei välttämättä löydy markkinoilta, vaan kaappi joudutaan teettämään tai muokkaamaan olemassa olevasta kaapista

Ruokalinjaston päähän on asetettu ohjeet ruokailijoilleRatkaisun kuvaus

 • Linjaston alkupäähän tehdään kyltti, jossa ruokailijoita ohjeistetaan ottamaan ruokaa vain sen verran kuin syö. Tällöin hävikkiä syntyy vähemmän
 • Lasikorien läheisyyteen tehdään kyltti, jossa pyydetään ruokailijoita ottamaan enintään kaksi juomalasia. Asian perustelu tiskin määrän vähenemisellä parantaa ohjeen noudattamista
 • Jos keittiössä on tunnelikone, asiakkaat voidaan ohjeistaa työntämään astioiden palautuspisteessä tyhjä kori täyttyneen astianpesukorin tilalle. Tällöin keittiötyöntekijältä jää yksi työvaihe pois

Perustelu

 • Nostaminen ja kantaminen sekä selän kumarat asennot vähenevät
 • Tiskin määrä vähenee, eikä laseja jouduta pesemään useita kertoja ruokailun aikana

Leikkuulaudat on asetettu järjestyksen värin mukaanRatkaisun kuvaus

 • Eriväriset työlaudat helpottavat oikean laudan valitsemista kullekin elintarvikkeelle
 • Koodilappu säilytyspaikan vieressä muistuttaa, minkä värinen lauta on tarkoitettu kullekin tuotteelle

Perustelu

 • Koodilappu vähentää muistamista ja on ohjeistuksena myös sijaisille
 • Hygienia paranee

Ratkaisun kuvaus

 • Paksuvartisesta muotoillusta kuorimaveitsestä saa kevyemmän ja tukevamman otteen kuin perinteisestä kuorimaveitsestä
 • Kädensijastaan muotoiltu veitsi mahdollistaa työskentelyn ranne suorana
 • Pöytätasoon voidaan kiinnittää purkinavaaja, jolla voi avata isoja säilykepurkkeja

Perustelu

 • Käden voimankäyttö ja rannetta kuormittavat asennot vähenevät
 • Työn sujuvuus paranee

Huomioitavaa

 • Paksuvartisia ja pystykahvaisia työvälineitä suositellaan käytettäväksi erityisesti silloin, jos työntekijällä on käden ja sormien alueen nivelongelmia

Ratkaisun kuvaus

 • Kasvikset ja Tyhjiöpakattuja elintarvikkeitavihannekset tilataan valmiiksi pilkottuina
 • Tavaroita tilatessa otetaan huomioon pakkausten helppo käsiteltävyys sekä tavaroiden käyttötarve ja säilytysmahdollisuudet

Perustelu

 • Tuotteiden hankkiminen esikäsiteltyinä vähentää käsien toistotyötä ja nopeuttaa ruuan valmistusta
 • 10 litran maitonovojen käyttö 20 litran asemasta vähentää nostamiseen liittyvää selän kuormitusta
 • Litran kermatölkkien korvaaminen isommilla pakkauksilla vähentää tölkkien avaamiseen liittyvää toistotyötä ja vähentää jätteen määrää

Huomioitavaa

 • Pilkottujen tuotteiden ja pienemmissä pakkauksissa olevien tuotteiden hinta voi olla korkeampi

Ratkaisun kuvaus

 • Koulujen ja päiväkotien retkieväiden toimitusta helpottaa yhdessä opettajien kanssa suunniteltu lista eväiden tilausta varten
 • Tilaukset tehdään sähköisesti

Perustelu

 • Yhdessä suunnittelu lisää asiakastyytyväisyyttä ja yhteistyö paranee
 • Keittiön töiden suunnittelu on helpompaa
 • Turhien tai väärien tavaratilausten määrä vähenee
 • Tilaukset pysyvät tallessa ja niitä on helppo tarkistaa, kun ne ovat sähköisessä muodossa

Ratkaisun kuvaus

 • Linjaston haudealtaan täyttö ja tyhjennys onnistuu irrotettavalla letkulla. Letkua pitkin vesi johdetaan lämpöhauteeseen ja tyhjennettäessä vesi juoksee keittiössä olevaan lattiakaivoon

Perustelu

 • Nostamiset, kantamiset ja taakkojen käsittely jää pois

Huomioitavaa

 • Haudeallasta tyhjennettäessä on huomioitava, ettei letkuun kompastuta
 • Jos letkua/vesipistettä ei ole, niin vesiämpärit täytetään keittiössä ja kuljetetaan kärryllä linjastoon ja takaisin

Ratkaisun kuvaus

 • Juomavesisäiliö täytetään letkulla joko suoraan käyttöpaikallaan tai vaunun päällä, jolla se kuljetetaan keittiöstä suoraan linjastoon

Perustelu

 • Veden nostaminen, kantaminen ja kaataminen jäävät pois, mikä vähentää hartioiden ja yläraajojen kuormitusta

Huomioitavaa

 • Lisätäyttö ruokailun aikana saattaa olla hankalaa

Ratkaisun kuvaus

 • Keittiötyön eri työtehtäville järjestetään omat työpisteensä. Kuhunkin työpisteeseen sijoitetaan siellä tarvittavat välineet, aineet ja tarvikkeet:
  Työvälineet asetettu järjestykseen

  • Leivontatyöpiste, jossa on esimerkiksi reseptit, kakkuvuoat, leivonta-ainekset
  • Lämpimän ruoan valmistuspiste, jossa on esimerkiksi veitset, vuoat, kattilat ja kannet, mausteet
  • Kylmien ruokien valmistuspiste, jossa on esimerkiksi tarjottimet, foliot, kelmut

Perustelu

 • Töiden organisointi ja hallinta helpottuvat, kun kaikki tarvittava löytyy työpisteestä ja jokainen työntekijä tietää, mihin mikin tavara kuuluu ja mistä sen löytää
 • Työn sujuvuus ja tehokkuus paranevat
 • Järjestyksen ylläpito helpottuu

Huomioitavaa

 • Yhteinen toimintatapa sovitaan kaikkien keittiössä työskentelevien kanssa

Ratkaisun kuvaus

Työntekijä sulkee uunin hanska kädessä

 • Höyryssä kuumennettujen vuokien käsittelyssä käytetään 3/4 kyynärvarsipituisia höyryhanskoja
 • Ruokia uunista otettaessa käytetään pitkävartisia uunikintaita, jotka suojaavat käsivarsien palovammoilta

Perustelu

 • Höyrykäsineet ja uunikintaat suojaavat kosteudelta, höyryltä ja palovammoilta

Huomioitavaa

 • Höyryssä kuumennettujen vuokaruokien käsineitä EI voi käyttää uunikintaina
 • Työskenneltäessä pitkään tiiviit höyrykäsineet kädessä kannattaa käyttää aluskäsineitä
 • Höyryhanskoja voi käyttää myös siivouksessa, koska niissä on kemikaaleja kestävä suojaus. Käsineen muovipäällyste suojaa kosteudelta ja höyryltä

Työntekijä pukee hanskat työskennellessään kuuman uunin äärellä

Työntekijä pukee hanskat työskennellessää kylmiössäRatkaisun kuvaus

 • Pakastehuoneessa tai kylmävarastossa työskennellessä kannattaa käyttää lämmintä takkia ja hanskoja
 • Puuvillakäsineet muovihanskojen alla vähentävät kylmälle altistumista kylmiä elintarvikkeita käsitellessä
 • Talvella roskia viedessä on hyvä pukea takki päälle, sillä ero ulko- ja sisälämpötilan välillä saattaa olla kovalla pakkasella jopa 50 astetta

Perustelu

 • Kylmältä suojautuminen ehkäisee venähdysten ja nyrjähdysten riskiä

Ratkaisun kuvaus

 • Kuitumakaronin voi laittaa kypsentämättä GN-vuokaan ja sekoittaa jauhelihan makaronin sekaan vuoassa
 • Tällöin jää pois makaronin esikypsennys keittopadassa ja massan lappaminen padasta GN-vuokaan
 • Vesi lisätään uunissa kypsytettävään laatikkoruokaan sen jälkeen kun kuiva-aineet on mitattu vuokaan ja vuoka nostettu uunivaunuun
 • Mausteet sekoitetaan liemeen tai munamaidon joukkoon ennen sen kaatamista vuoassa olevan ruoan päälle

Perustelu

 • Kuitumakaronia ei tarvitse esikypsentää, jolloin yksi työvaihe jää pois
 • Vuoka kevyempi nostaa uuniin eikä nesteen läikkymistä tarvitse varoa
 • Mausteiden sekoittaminen liemeen on kevyempää kuin sekoittaminen ruokaan

Huomioitavaa

 • Korkealla olevaan vuokaan vettä laitettaessa tulee käsien kohoasentoja

Ratkaisun kuvaus

Sämpylöiden leipominen käynnissä

 • Sämpylöiden tai pikkupullien pyörittäminen “muotovalioiksi” ei ole aina tarpeen, vaan taikinasta voidaan leikata sopivan kokoisia palasia paistettavaksi

Perustelu

 • Sämpylöiden tai pikkupullien pyörittämisessä vaadittavat käden toistoliikkeet jäävät kokonaan pois
 • Käden kuormitus vähenee
 • Aikaa säästyy

Ratkaisun kuvaus

 • Monesta valmistuskeittiöstä lähetetään valmiin ruoan lisäksi myös maidot ja kuivatarvikkeet jakelukeittiöön. Tavarantoimittajien kanssa voidaan sopia, että tuotteet viedään suoraan sinne, missä niitä käytetään.

Perustelu

 • Jakelukeittiössä ylimääräinen pakkaaminen ja purkaminen vähenee. Aikaa säästyy ja varastoon jää tilaa keittiön omille tavaroille
 • Nostaminen ja kantaminen vähenee
 • Kylmäketju säilyy parempana

Ratkaisun kuvaus

 • Kuljetuslaatikoiden säilyttämiseen voi käyttää pyörällistä hyllyvaunua pakkauspaikan vieressä
 • Hyllyvaunu on helppo siirtää lattian pesun yhteydessä sivuun ja laittaa pesun jälkeen paikalleen

Perustelu

 • Helppo siirtää tarvittaessa
 • Kantaminen ja nostaminen jää pois

Kuljetuslaatikoiden kannet asetettu kuljetushyllyynRuoan kuljetuslaatikot asetettu hyllykköön

Ratkaisun kuvaus

 • Monessa keittiössä kuljetuslaatikot ovat pakattaessa lattialla, koska pakkaamiselle ei ole omaa tilaa tai paikkaaKuljetuslaatikon pakkaaminen käynnissä
 • Kuljetuslaatikot pakataan ja puretaan matalan kuljetusvaunun tai erillisen aputason päällä

Perustelu

 • Kumartelu vähenee

Huomioitavaa

 • Pakkaamiseen tarkoitetulle tasolle voi olla hankala löytää paikkaa
 • Työntekijät voivat olla eri pituisia, jolloin kiinteän korkuinen taso ei ole kaikille sopiva

Kuljetuslaatikot ovat matkalla autoon ramppia pitkinRatkaisun kuvaus

 • Kuljetuslaatikot siirretään autoon lastauslaiturille tehtyä luiskaa pitkin

Perustelu

 • Laatikoita ei tarvitse kantaa autoon, mikä vähentää kuormitusta

Huomioitavaa

 • Luiskaa voi käyttää muuhunkin tavaroiden siirtoon; esim. roskien vienti pyörällisellä kärryllä
 • Vie tilaa pihasta
 • Talvella luiska voi olla liukas, mikäli sitä ei hoideta kunnolla

Lattiakaivon höyrypesu käynnissäRatkaisun kuvaus

 • Höyrypesuria käytetään lattiakaivon ja sen ritilöiden puhdistamiseen
 • Pesurin vesisäiliöön laitettu vesi kuumenee ja suuttimen kautta tuleva höyry irrottaa lian
 • Mallista riippuen laitteeseen saa erilaisia suulakkeita ja lisävarusteita

Perustelu

 • Vähentää kyykistelyä ja kumartelua, hankaamiseen liittyviä käsien toistoliikkeitä ja ranteen taipuneita asentoja
 • Pesuainetta ei tarvita

Huomioitavaa

 • Voi käyttää myös esimerkiksi lattian pesuun
 • Ennen laitteen käyttöä kannattaa tarkistaa käyttöohjeesta, soveltuuko kyseinen materiaali pestäväksi höyrypesurilla

Ratkaisun kuvaus

Jäteastia pyöräalustan päällä

 • Jäteastia asetetaan pyörällisen alustan päälle

Perustelu

 • Jäteastian voi kuljettaa sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan
 • Nostaminen ja kantaminen vähenee

Huomioitavaa

 • Pienet pyörät soveltuvat sisätiloihin, mutta ulkona pyörien on oltava isot

Ratkaisun kuvaus

Nainen pyyhkii pöytää pitkävartisella mopilla

 • Ruokasalin pöytien ja tuolien siivoukseen käytetään säädettävää varrellista moppia sekä kädensijastaan muotoiltua harjaa

Perustelu

 • Mopilla saa pyyhittyä nopeasti laajan alan, eikä pyyhkiessä tarvitse kurkotella ja kumartua
 • Käsien toistoliikkeet ja voiman käyttö vähenevät, kun siivousliinaa ei tarvitse vääntää
 • Muotoiltua harjaa käytettäessä ranne pysyy suorana

Huomioitavaa

Varresta muotoiltu siivousharja pöydällä

 • Mopin varren pituus säädetään itselle sopivaksi
 • Muotoiltua harjaa voidaan käyttää muussakin siivouksessa

Ratkaisun kuvaus

 • Siivousvaunulla kulkee mukana kaikki siivoamisessa tarvittava yhdellä kertaa
 • Vaunua voi siirtää sitä mukaa kun siivoaminen etenee
 • Mikäli keittiössä ei ole käytössä erillistä siivousvaunua, käytetään tavallista kuljetusvaunua jonka päälle laitetaan siivousvälineet ja pesuvesi
 • Vaunua hankittaessa kannattaa huomioida sen korkeus
 • Parityöskentely keventää työtä

Perustelu

 • Kävelymatka ja kantamiset vähenevät

Huomioitavaa

 • Vaunuja hankittaessa kannattaa valita riittävän suuret pyörät

Ratkaisun kuvaus

 • Suojakäsineiden käyttö siivous- ja puhdistustöissä estää kemikaalien imeytymisen elimistöön, sekä suojaa käsiä teräviltä reunoilta ja veden ihoa kuivattavalta vaikutukselta
 • Käsiteltäessä vahvoja pesuaineita käsivarret suojataan roiskeilta pitkävartisilla käsivarsisuojaimilla
 • Uunin puhdistuksessa käytettävät pesuaineet ovat hengitykselle haitallisia
  • Päänsuojus tai hengityssuojain ehkäisee pesuainehöyryjen pääsyn hengitysteihin
 • Kumisaappaat ja muovinen esiliina suojaavat kosteudelta

Perustelu

 • Käsineet
  • suojaa kemikaaleilta
  • suojaa käsiä terävien reunojen yms. aiheuttamilta kolhuilta
 • Esiliina
  • suojaa kosteudelta ja kastumiselta
 • Saappaat
  • jalat eivät kastu

Huomioitavaa

 • Käsineet
  • ei voi käyttää pitkää aikaa kerrallaan
  • eri työtehtäviin tulisi olla omat käsineensä
  • kannattaa käyttää puuvillaisia aluskäsineitä
 •  Esiliina
  • voi hiostaa
 • Saappaat
  • monessa keittiössä ei ole kaikille omia saappaita
  • liukastumisvaara lattian ollessa märkä

Ratkaisun kuvaus

 • Jauhosäkkien säilytykseen on tarjolla erilaisia jauhovaunuja
 • Vaunu on helppo työntää sinne missä jauhoja tarvitaan
 • Kuiva-ainevaraston siivouksen yhteydessä vaunut saa kätevästi ulos varastosta ja siivouksen päätyttyä takaisin varastoon

Perustelu

 • Säkkien nostaminen ja kantaminen vähenee tai jää kokonaan pois
 • Varaston siivoaminen on helpompaa
 • Työn tekeminen on sujuvampaa

Ratkaisun kuvaus

 • Kuiva-aineet, kuten mausteet ja leivonta-aineet säilytetään läpinäkyvissä purkeissa omilla paikoillaan

Perustelu

 • Tarvikkeiden tilaustarpeen seuranta on helppoa, kun aineiden määrän näkee yhdellä silmäyksellä hyllystä

Huomioitavaa

 • Purkkien koko määräytyy tarvikkeiden menekin mukaan

Ratkaisun kuvaus

Mausteet on aseteltu maustevaunuun

 • Mausteet on kätevä säilyttää maustevaunussa

Perustelu

 • Mausteet on helppo kuljettaa sinne, missä niitä tarvitaan
 • Kaikki yleisemmin käytettävät mausteet kulkevat yhdellä kertaa mukana
 • Järjestys säilyy ja oikea mauste on helppo löytää

Ratkaisun kuvaus

 • Kaappien oviin ja hyllyjen reunoihin laitetaan nimilaput, jotka ilmoittavat kunkin tavaran paikan

Perustelu

 • Tavarat on helppo löytää ja palauttaa omalle paikalleen
 • Helpottaa toimintaa erityisesti silloin, kun keittiössä on sijaisia
 • Säilytystilat pysyvät paremmassa järjestyksessä, kun kaikelle on merkitty paikka

Ratkaisun kuvaus

 • Useimmin käytettävät ja raskaat tavarat sijoitetaan säilytystiloissa keskihyllyille noin vyötärön tasolle
 • Kevyemmät tavarat sijoitetaan ala- ja ylähyllyille niin, että harvemmin käytettävät tulevat ylös
 • Harvassa keittiössä on kuitenkaan varaa jättää ylä- ja alahyllyt käyttämättä, joten kannattaa miettiä tavaroiden sijoittelua

Perustelu

 • Nostamiseen liittyvä kehon kuormittuminen vähenee
 • Tapaturmien vaara pienenee
 • Horjahtamisen vaara kasvaa nostettaessa raskasta taakkaa ylös

Huomioitavaa

 • Lattialta ja hartiatason yläpuolelle nostamista tulisi välttää: Lattiatasosta nostettaessa taakkaa joutuu käsittelemään etukumarassa, mikä lisää selän kuormittumista, nostot hartiatason yläpuolelle kuormittavat selän ohella hartioita ja olkaniveliä

Ratkaisun kuvaus

 • Jos maitonovoja säilytetään jääkaapissa, kannattaa hyllykorkeus valita niin, että maitonovon voi siirtää kuljetusvaunulle liu’uttamalla

Perustelu

 • Kaapista pois otettaessa nostaminen jää pois
 • Vähentää selän kuormitusta

Ratkaisun kuvaus

 • Raskaita taakkoja ei pitäisi siirtää yksin
 • Mieti voiko siirtämistä kokonaan välttää tai käyttää siirron apuvälineitä
 • Ennen nostamista sovi parin kanssa miten toimitaan
  • Molempien tulee nostaa yhtaikaa ja samaan tahtiin esimerkiksi sanomalla “yksi, kaksi, nosto!”
  • Kummallakin nostajalla on oltava riittävästi tilaa
 • Yhdessä nostamista kannattaa harjoitella kevyemmillä taakoilla ennen raskaiden taakkojen nostamista

Perustelu

 • Nostamisen aiheuttama kuormitus vähenee

Huomioitavaa

 • Kaksin nostettaessa on tärkeää, että nostajat ovat suunnilleen yhtä pitkiä ja yhtä voimakkaita
 • Ehtiikö työkaveri auttaa juuri tarvittaessa?
 • Jos yhdessä nostaminen epäonnistuu esimerkiksi otteen lipsuessa, voi seurauksena olla tapaturma

Ratkaisun kuvaus

 • Kynnykset haittaavat liikkumista
 • Parasta olisi poistaa kynnys kokonaan, mikäli se rakenteiden puolesta on mahdollista
 • Jos kynnystä ei voida poistaa, sen päälle asennetaan luiska

Perustelu

 • Vaunut ja rullakot voi työntää varastoon, niitä ei tarvitse nostaa kynnyksen yli
 • Kuormittavat asennot ja nostamiset vähenevät

Ratkaisun kuvaus

 • Taakan siirtäminen työntämällä tai vetämällä on kevyempää kuin nostaminen ja kantaminen
 • Lattiatasossa säilytettävää tavaraa joudutaan usein siirtelemään siivoamista varten
 • Matalat pyörälliset tasot tavaroiden alla helpottavat siirtämistä. Vetämiseen voi käyttää koukkua

Perustelu

 • Riittävän pitkä koukku vähentää kumaria asentoja

Ratkaisun kuvaus

 • Yleiskoneen kulhon siirtäminen vaunun tai pyörien päällä on kevyempää kuin kantaminen
 • Mikäli kulho pitää nostaa erilliselle vaunulle, pyydetään työkaveri avuksi nostotilanteeseen
 • Vaunun korkeutta kannattaa miettiä, ettei joudu kumartumaan esimerkiksi annosteltaessa jälkiruokaa kulhosta tarjoiluastiaan

Perustelu

 • Kantaminen jää pois

Ratkaisun kuvaus

 • Ruokien soseuttamisessa käytettävän sauvasekoittimen painoa kevennetään kattoon tai ilmastointikupuun kiinnitetyn kevennysvaijerin avulla

Perustelu

 • Keventimen jousi vetää sauvasekoitinta ylös, jolloin sitä ei tarvitse kannatella käsin
 • Käsien kuormittuminen vähenee ja työ kevenee

Huomioitavaa

 • Kevennintä voi käyttää myös annostelukauhaan, kun ruokaa sekoitetaan padassa

Jalka lepotasollaRatkaisun kuvaus

 • Seisomatyössä työasentoa voi vaihdella nostamalla jalka pöydän alaosassa olevalle tasolle tai hyllylle

Perustelu

 • Työasennon vaihtelu keventää alaselän ja jalkojen kuormittumista seisomatyössä

Huomioitavaa

 • Tason alla pitää olla vapaata jalkatilaa vähintään 15 cm
 • Seisomatyöpisteen yhteyteen on hyvä järjestää myös mahdollisuus tilapäiseen istumiseen

Työntekijä seisoo työpistematon päälläRatkaisun kuvaus

 • Pehmentävä työpistematto asetetaan kovalle lattialle työpisteisiin, joissa seistään pitkiä aikoja paikallaan

Perustelu

 • Vähentää jalkoihin ja selkään kohdistuvaa kuormitusta ja väsymistä
 • Parantaa seisomamukavuutta
 • Vähentää liukastumisriskiä, jos lattia on liukas

Huomioitavaa

 • Työpistematon sijoittamisessa on huomioitava työturvallisuus, niin ettei se aiheuta kompastumisen tai liukastumisen riskiä

Ratkaisun kuvaus

Nainen istuu satulatuolilla

 • Keittiötyötä tehdään pääasiassa seisten. Pienillä työpisteen järjestelyillä voidaan mahdollistaa joidenkin työtehtävien tekeminen istuen

Perustelu

 • Kuormittumisen kannalta on parasta, että työssä voi vaihtelevasti istua, seisoa ja liikkua, jolloin kuormitus jakaantuu tasaisemmin koko keholle

Ratkaisun kuvaus

Työntekijällä on jalassa työhön soveltuvat jalkineet

 • Keittiötyötä tehdään lähes koko päivän seisten kovalla alustalla, minkä vuoksi hyvät ja turvalliset työjalkineet ovat erityisen tärkeät

Hyvän työjalkineen ominaisuudet:

 • tukee nilkkaa kantatuen avulla
 • on oikean kokoinen
 • joustaa kävelyssä
 • pohja on pitävä
 • lesti on tarpeeksi leveä ja kengässä on matala korko.

Huomioitavaa

 • Työjalkineet vaihtelevat malliltaan ja lestiltään. Sopivan kengän löytää vain kokeilemalla eri malleja
 • Työjalkineet kuluvat käytössä, jolloin niiden vaimennuskyky heikkenee. Uudet jalkineet tulisi hankkia noin vuoden välein
 • Työjalkineita on hyvä olla kahdet. Jalkineet pysyvät kauemmin kunnossa, kun niitä vaihtelee ja ne saavat levätä