potilas lääkärin kanssaErgonomian tietopankin ratkaisut auttavat keventämään ja sujuvoittamaan hoitotyötä. Ratkaisuja voidaan käyttää myös työn muokkauksessa, jos työntekijän terveydentila sitä vaatii. Hoitotyössä fyysistä kuormitusta lisäävät hankalat työasennot ja raskaiden taakkojen käsittely. Kuormitusta lisäävät kiireinen työtahti ja vuorotyö.

 

 

Ergonomiaratkaisut

Ratkaisun kuvaus

 • Asiakkaan erilliset käyntiajat sovitetaan yhteen
 • Moniammatillinen tiimi voi hoitaa asiakasta joko samanaikaisesti tai lomittain saman käynnin aikana
 • Esimerkiksi asiakkaan haastattelu, tutkimukset, apuvälinetarpeen selvitys, kuntoutussuunnitelman laadinta ja kuntoutustoimenpiteet voidaan tehdä saman käynnin aikana

Perustelu

 • Tehostaa työajan käyttöä, selkeyttää työnjakoa ja sujuvoittaa eri ammattiryhmien yhteistyötä
 • Asiakkaan hoitosuunnitelman tekeminen on helpompaa, kun asiakkaan alkutilanne ja jatkosuunnitelmat selvitetään samalla käyntikerralla.
 • Asiakkaan kuntoutuminen käynnistyy nopeammin, kun hänen ei tarvitse käydä montaa eri kertaa alkutilanteen selvityksissä

Huomioitavaa

 • Monikkoajanvaraus edellyttää, että organisaatiossa on käytössä yhteiset toimintatavat ja hyvin järjestetty tiimityö

Soveltuvuus

 • Sosiaali- ja terveydenhuolto

Kirjallisuus

Ratkaisun kuvausHelppokäyttöinen lääkepakkaus on helppo avata

 • Lääkepakkaus on helppokäyttöinen, jos se sopii hyvin käteen, pakkauksessa on selkeä avausmekanismi ja avaamiseen tarvitaan vähän voimaa
 • Läpipainopakkaukset tai saranallisella nostettavalla kannella olevat muovipurkit ovat helpommin avattavia, kuin käden kiertoliikettä vaativat avausmekanismit
 • Lääkepakkauksen pakkausselosteen pitää olla helposti luettava ja ymmärrettävä (riittävän suuri teksti ja selkeä kontrasti kirjasimen ja taustan välillä)

Perustelu

 • Lääkepakkauksen pitää olla helppokäyttöinen, jotta iäkkäät ja vammaiset tai sairaat voivat käyttää niitä itsenäisesti ja turvallisesti
 • Vaivattomasti avattava lääkepakkaus keventää hoitajan työtä (lääkkeiden annostelu ja jakaminen) ja tekee työstä sujuvaa ja turvallista
 • Lääkepakkaus on kuluttajatuote, joten sen pitää olla kaikille ihmisille helposti avattava ja turvallinen käyttää

Huomioitavaa

 • Lääkepakkaus on aina säilytettävä lasten ulottumattomissa
 • Farmaseutit ja terveydenhuollon ammattilaiset opastavat lääkepakkauksen avaamisessa ja lääkkeiden annostelussa
 • Lääkepakkaus pitää valita siten, että käyttäjä pystyy sen avaamaan ja sulkemaan (esim. reumaatikot voivat tarvita apuvälineitä pakkauksen avaamisessa)
 • Lääkkeitä voi säilyttää tilapäisesti lääkeannostelijassa (dosetti), jolloin lääkepakkauksia ei tarvitse avata päivittäin

Soveltuvuus

 • Sosiaali- ja terveyspalvelut, kotihoito

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvausvetoketjullinen hoitosukka puettuna

 • Hoitosukasta käytetään myös nimeä lääkinnällinen sukka, tukisukka tai kompressiosukka
 • Sukan käyttö parantaa alaraajojen laskimoveren paluuvirtausta, ehkäisee raajaturvotusta tai vähentää jo syntynyttä turvotusta.
 • Sukkaa käytetään esimerkiksi suonikohjuleikkausten jälkihoidossa, laskimoiden vajaatoiminnan hoidossa, laskimopohjaisen säärihaavan hoidossa ja turvotuksen hoidossa
 • Hoitosukkia saa myös vetoketjullisina

Perustelu

 • Vetoketjullinen hoitosukka kannattaa valita, jos käyttäjän heikentyneet käsivoimat tai rajoittuneet liikeradat estävät tiukan sukan pukemisen
 • Soveltuu käytettäväksi myös silloin, kun iho on niin ohut, että sukan pukeminen voi rikkoa ihon tai jos käyttäjällä on haavataitoksia

Huomioitavaa

 • Hoitosukka valmistetaan henkilön omien mittojen mukaan
 • Sukat kannattaa hankkia erikoismyymälästä, jossa koulutettu henkilöstö ottaa alaraajoista mitat. Vetoketjun paikka määritellään käsiotteen ja mahdollisten iho-ongelmien mukaan
 • Sukkien käyttöön kannattaa pyytää ohjeistusta erikoisliikkeestä, koska virheellisesti puetuista sukista on enemmän haittaa kuin hyötyä laskimoverenkierrolle
 • Sukat tulee pestä päivittäin, minkä vuoksi käytössä on hyvä olla useampi sukkapari

Soveltuvuus

 • Osasto- ja kotihoito
 • Iäkkäät, ylipainoiset tai toimintakyvyltään rajoittuneet asiakkaat

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvausesimerkki istuintyynystä

 • Istuintyyny parantaa istuma-asentoa
 • Istuintyynyjä on eri käyttötarkoituksiin ja erilaisilla täytteillä, kuten geeli-, vaahtomuovi- ja ilmakennot
 • Istuintyyny voi olla yksilöllisesti tehty ja siinä voi olla erilaisia suojakankaita (esimerkiksi eritteitä ja likaa läpipäästämättömät suojakankaat)

Perustelu

 • istuma-asento voi sairauden takia olla epäsymmetrinen, jolloin paino jakautuu alustaa vasten epätasaisesti
 • Istuintyyny tukee hyvää istuma-asentoa
 • Heikentynyt ääreisverenkierto tai pyörätuolissa istuminen lisäävät painehaavan riskiä
 • Istuintyyny vähentää takapuoleen kohdistuvaa painetta
 • Reisiproteesia käyttävällä henkilöllä proteesi voi painaa reittä, kun henkilö istuu tai jos toinen reisi on reittä paksumpi.
 • Istuintyyny tekee alustan tasaiseksi ja pehmeäksi

Huomioitavaa

 • Istuimen pitää olla oikean korkuinen, kun siinä käytetään istuintyynyä
 • Istuessa kehon painoa pitäisi vaihdella puolelta toiselle tai nojautua välillä eteen, jotta paine jakautuisi laajemmalle alueelle
 • Potilaan tulisi paineen tasaamiseksi nousta välillä seisomaan tai tukeutua käsien varaan, mikäli hän kykenee siihen

Soveltuvuus

 • Neurologiset potilaat, reisiamputoidut, polion sairastaneet
 • Ikääntyneet, joilla on painehaavauma tai painehaavaumariski

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvausKoottava potilassiirto- ja kuljetuspaari käyttövalmiina

 • Potilassiirto- ja kuljetuspaari on koottava, kolmiosainen ja hiilikuiturunkoinen
 • Paarissa on säädettävät kantokahvat
 • Paari painaa 27 kg ja se voidaan siirtää onnettomuuspaikalle esimerkiksi selkärinkassa
 • Paarin lisävarusteena on runkoon kiinnitettävä päänsuojus sekä tukivarren varassa oleva rengas, mikä helpottaa sen kuljettamista
 • Paari on ahkio-tyyppinen, joten sitä voi myös liu’uttaa lumen päällä

Perustelu

 • Paari mahdollistaa potilaan siirtämisen ja kuljettamisen vaikeakulkuisissa maastoissa, kuten vuoristossa ja metsässä
 • Paari on kevyt, jonka takia ensihoitajalla on mahdollista siirtää paari yksin onnettomuuspaikalle. On kuitenkin suositeltavaa, että taakan kantaminen jaetaan useamman pelastushenkilöstöön kuuluvan henkilön kanssa

Huomioitavaa

 • Paarin käyttöä pitää harjoitella, jotta käyttäjä osaa koota sen sujuvasti ja turvallisesti
 • Paari pitää koota selkärinkkaan oikein, jotta kannettava taakka on tasapainossa eikä se kuormita liikaa käyttäjän selkää
 • Paarin kehittämisessä on tehty käytettävyystutkimuksia pelastajien ja potilaan turvallisuuden lisäämiseksi

Soveltuvuus

 • Paari on tarkoitettu ensisijaisesti ääriolosuhteissa tapahtuvaan pelastustyöhön, kuten vuoristoissa, kallioilla, rannikko- ja meriolosuhteissa ja metsissä

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvausHoitaja käyttämässä sairaalasänkyä

 • Sairaalasängyn korkeutta sekä pää- ja jalkapuolen kallistusta voidaan säätää käsiohjaimen avulla
 • Sängyn korkeutta voidaan säätää esimerkiksi 29,5 cm – 89 cm välillä.
 • Sängyn pohjatason muotoilu ja irrotettavat pohjalevyt helpottavat sen puhdistusta
 • Sänky on muotoiltu siten, että sen petaaminen on helppoa

Perustelu

 • Hoitajan työasentojen kuormittavuus vähenee, kun hän säätää sängyn sopivalle korkeudelle hoitotoimenpiteitä tehdessään
 • Potilaan omatoimisuus ja turvallisuus lisääntyvät, kun sänky säädetään sopivalle korkeudelle hänen pituutensa ja voimavaransa huomioiden
 • Pyörien ansiosta sänky on kevyt ja helppo siirtää

Huomioitavaa

 • Sängyn makuutasot ovat vedenkestäviä, joten ne voidaan pestä

Soveltuvuus

 • Laitos- ja kotihoito

Kirjallisuutta

Evans M-J, Jepson J. Factors to consider when choosing beds and equipment. Nursing & Residental Care. 2003; 5(6). 272-275.

Walls, C. Do electric patient beds reduce the risk of lower back disorders in nurses? Occupational Medicine. 2001; 51(6): 380-384.

Ratkaisun kuvaus

 • Tuolissa on sähkömoottorilla toimiva istuinnostin, jonka avulla istuin nousee seisomakorkeudelle
 • Korkeutta säädetään vain vähäistä käsivoimaa vaativalla ohjaimella
 • Eri malleissa on erilaisia säätömahdollisuuksia, kuten istuinkulman kallistus, istuimen syvyys ja keinunnan lukitus
 • Tuoleihin on saatavana lisävarusteita, kuten jalkatuki, niskatuki ja alaselän lisätuki

Perustelu

 • Korkeussäädettävä tuoli helpottaa istuutumista ja tuolista nousemista. Normaalikorkuiselta tuolilta nouseminen voi olla vaikeaa esimerkiksi heikon lihasvoiman, lihasjäykkyyden, heikentyneen tasapainon, jäykkien polvien ja lonkan tai kipujen vuoksi.
 • Käsikäyttöinen ohjain helpottaa tuolin säätämistä, jos käsivoimat ovat heikot tai yläraajoissa on liikerajoituksia
 • Mahdollistaa istuen työskentelyn lyhytkasvuisille henkilöille, joille normaalikorkuinen tuoli on työskentelyyn liian matala ja korkeammalle tuolille on vaikea päästä istumaan

Soveltuvuus

 • Lihassairautta, MS-tautia tai nivelreumaa sairastavat henkilöt
 • Lyhytkasvuiset henkilöt

Ratkaisun kuvaus

esimerkki lonkkatuolista

 • Lonkkatuolin istuintaso on etuosastaan kaksiosainen, osat voi säätää eri kulmiin

Perustelu

 • Lonkkaleikkauksen jälkeen potilaan pitää  kuuden viikon ajan
 • välttää  lonkan  koukistamista yli 90 asteeseen sekä lonkan lähennystä ja sisäkiertoa
 • Istuintason etuosan voi säätää siten, että potilas voi istua ohjeiden mukaisesti
 • Jos potilaan polvet ja lonkat ovat jäykät, sopiva istuinkorkeus on 50-55 cm (matalalta tuolilta on vaikea nousta)

Huomioitavaa

 • Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen potilas voi käyttää myös ns. lonkkatyynyä tavallisen tuolin päällä

Soveltuvuus

 • Henkilöt, joille on tehty lonkan tekonivelleikkaus
 • Liikuntarajoitteiset henkilöt, joilla on jäykät lonkat tai polvet

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvaus

 • Lukuteline on lukemisen ja työskentelyn apuväline, kun potilas makaa
 • Telineessä voi pitää kannettavaa tietokonetta, tablettitietokonetta, lukulaitetta, lehteä tai kirjaa
 • Kirja tai tietokone kiinnitetään lukutelineeseen pidikkeillä
 • Teline pysyy tukevasti paikallaan sekä vuoteella että pöydällä

Perustelu

 • Käyttäjä voi säätää lukutelineen korkeuden, kaltevuuden ja etäisyyden itselleen sopivaksi
 • Käyttäjän ei tarvitse kannatella käsiään, kun hän lukee kirjaa tai työskentelee tietokoneella

Soveltuvuus

 • Toimintarajoitteisille henkilöille kotikäyttöön
 • Selkäongelmaisille, jotka eivät pysty istumaan, vaan työskentelevät seisten tai makuuasennossa
 • Sairaalan osastoilla oleville potilaille

Ratkaisun kuvauspurkulaite toiminnassa

 • Läpipainopakkaus asetetaan purkulaitteeseen, joka aukaisee foliolevyt lääkkeitä hajottamatta
 • Purkulaite voi olla käsin käytettävä, puoliautomaattinen tai automaattinen
 • Käsin käytettävässä laitteessa tablettilevy puretaan kampea kääntämällä
 • Puoliautomaattisessa laitteessa levy työnnetään telaa vasten, jolloin kone purkaa pakkauksen
 • Automaattinen laite purkaa useita tablettilevyjä minuutissa

Perustelu

 • Tablettilevyjen avaaminen koneella säästää työntekijän sormia, ranteita ja yläraajoja
 • Lääkepakkausten avaaminen nopeutuu

Huomioitavaa

 • Lääkepakkaus asetetaan huolellisesti purkulaitteeseen, jotta lääkkeet pysyvät ehjinä

Soveltuvuus

 • Sairaala-apteekki, sairaalan osastot, palvelutalot

Ratkaisun kuvausMies mobiilityöpisteen äärellä

 • Mobiilityöpiste on liikuteltava tietokonetyöpiste
 • Hoitohenkilöstö saa potilaan tiedot helposti käyttöön (esimerkiksi potilaskertomus, laboratoriotulokset ja röntgenkuvat) ja voi kirjata tietoja hoitopisteissä esimerkiksi lääkärikierrolla
 • Mobiilityöpisteen käyttäjä voi säätää työpisteen korkeutta ja tietokoneen näytön kallistusta, erillistä hiirtä voi käyttää joko oikealla tai vasemmalla kädellä
 • Mobiilityöpiste on kevyt liikutella, siinä on tartuntakahvat sen kuljettamista ja kääntämistä varten sekä lukittavat pyörät

Perustelu

 • Työntekijä voi säätää työpisteen itselleen sopivaksi ja sitä voi käyttää joko seisten tai korkean istuimen kanssa (esim. satulatuoli)
 • Mobiilityöpisteen käyttö vähentää hoitohenkilöstön päällekkäisiä kirjaamisia ja nopeuttaa työtä, koska reaaliaikaiset potilastiedot voidaan kirjata jo kierron aikana

Huomioitavaa

 • Mobiilityöpisteen suositeltava korkeus on 80-120 cm
 • Mobiilityöpisteeseen saa lisävarusteita tarpeen mukaan (esim. lisäakut)
 • Mobiilityöpiste pitää pystyä puhdistamaan helposti eikä sen rakenteissa saa olla teräviä reunoja
 • Tietotekniset rajoitukset (esimerkiksi potilastietojärjestelmä, langaton verkko) voivat estää potilastietojen reaaliaikaisen käytön tai kirjaamisen kierron aikana

Soveltuvuus

 • Terveydenhuollon yksiköt

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvausmonitoimipaari käytössä

 • Monitoimipaari on potilaan siirtoapuväline, jolla potilas voidaan kuljettaa turvallisesti onnettomuuspaikalta ambulanssiin ja ambulanssista sairaalaan.
 • Monitoimipaarissa on pyörillä liikkuva, kokoontaitettava kuljetusrunko sekä sähkökäyttöinen lastausavustin, jonka avulla paari voidaan siirtää ilman raskaita nostoja ambulanssiin
 • Lisävarusteena on porraslaskusylinteri, mikä keventää portaissa tapahtuvaa potilaan siirtoa
 • Paari painaa kuljetusrunkoineen (32 kg) vähemmän kuin perinteiset paarit (48-50 kg), koska runko on valmistettu kevyestä komposiitista

Perustelut

 • Monitoimipaari lisää ensihoitajien työturvallisuutta ja vähentää hankalia työasentoja, koska sen avulla potilaan kuljetus ja siirto on kevyempää. Tämä vähentää ensihoitajien tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuvaa kuormitusta
 • Paari lisää potilasturvallisuutta, koska yksi ensihoitaja voi kuljettaa pyörillä kulkevaa monitoimipaaria, toisen keskittyessä potilaan voinnin seuraamiseen
 • Potilasta voidaan kuljettaa ahtaissa tiloissa esimerkiksi hisseissä, koska kuljetusrunko ja potilaan kuljetusasento ovat muunneltavissa

Huomioitavaa

 • Ennen paarin käyttöönottoa ensihoitaja tarvitsee käyttökoulutusta, koska toimintamekanismi eroaa perinteisistä paareista
 • Monitoimipaari on siirrettävissä ja kiinnitettävissä ambulanssiin vain oman sähköisen lastausavustimensa avulla

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvaus

 • Ohjelmistoa voidaan käyttää, kun järjestellään sairaalan sisäisiä tai potilaan kotiuttamiseen liittyviä kuljetuksia
 • Ohjelmisto on yhdistetty sairaalan potilastietojärjestelmään

Perustelu

 • Ohjelmisto sujuvoittaa työtä ja nopeuttaa potilaan kuljetusjärjestelyjä
 • Hoitaja voi järjestellä potilaan kuljetuksia samalla, kun hän valmistelee potilaan kotiuttamispapereita
 • Ohjelmistosta löytyy kuljettavan taksin yhteystiedot, joten hoitaja voi tarvittaessa ottaa kuljettajaan yhteyttä
 • Ohjelmisto auttaa ajoreittien suunnittelussa

Huomioitavaa

 • Ohjelmisto räätälöidään työpaikan tarpeisiin sopivaksi
 • Ohjelmiston suunnittelussa otetaan huomioon helppokäyttöisyys
 • Ohjelmiston käyttöön pitää sopia yhteiset pelisäännöt
 • Kaikki käyttäjät tarvitsevat perehdytyksen ohjelmiston käyttöön

Soveltuvuus

 • Sairaalat

Ratkaisun kuvaus

 • Puhdistusliinat ovat vaihtoehtoinen pesumenetelmä potilaan pesulle vuoteessa
 • Puhdistusliina on alkoholiton, saippuaton ja tuoksuton, joten sen käyttö on ihoystävällistä ja turvallista
 • Puhdistusliinoja kutsutaan myös ihonhoitoliinoiksi ja pesuliinoiksi

Perustelu

 • Puhdistusliinojen käyttö mahdollistaa hoitajalle vähemmän kuormittavat työasennot kuin perinteiset potilaspesutilanteet
 • Pesuliinat aktivoivat potilasta omatoimisuuteen, koska potilaat voivat itse pestä ylävartalonsa (kainalot, kasvot). Tämä myös edistää kuntouttavaa otetta hoitotyössä
 • Liina ei sisällä myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita, joten niillä voi puhdistaa myös haavaympäristön
 • Hoitajan ei tarvitse rasvata potilaan ihoa, kun hän käyttää puhdistusliinoja. Tämän johdosta hoitajan käyttämä aika pesutilanteeseen lyhenee

Huomioitavaa

 • Puhdistusliinat lämmitetään mikroaaltouunissa, jonka takia sellainen on hyvä sijoittaa pesutilan lähelle
 • Pesutilan läheisyyteen tarvitaan myös roska-astia loppusiivousta varten
 • Puhdistusliina ja pakkaus voidaan hävittää energiajätteenä

Soveltuvuus

 • Tehohoidossa olevien potilaiden vuodepesu
 • Vanhustenhuoltoon päivittäiseksi pesumenetelmäksi silloin, kun eritteitä ei tarvitse pestä suihkutiloissa

Kirjallisuutta

 • Fagerström V. 2009. Hoitajien fyysinen kuormittuminen potilaspesuissa – Kahden potilaspesumenetelmän vertailu vanhustenhuollossa. Loppuraportti. Tutkimus on tehty Bag Bath ihonhoitoliinoilla.

Ratkaisun kuvausSynnytystuki koekäytössä

 • Synnytystuki on sähköisesti korkeussäädettävä laite, jota käyttämällä synnyttäjä voi vaihdella synnytysasentoja synnytyksen aikana
 • Soveltuu käytettäväksi sekä avautumis- että ponnistusvaiheessa

Perustelu

 • Kätilö voi työskennellä ergonomisemmissa työasennoissa, vuoroin seisten tai istuen
 • Synnytystuki auttaa synnyttävää äitiä rentoutumaan avautumisvaiheessa ja säästää voimavaroja ponnistusvaiheeseen
 • Mahdollistaa katsekontaktin synnyttävän äidin ja kätilön välillä, mikä tuo turvallisuuden tunnetta synnyttäjälle

Huomioitavaa

 • Synnyttävä äiti pystyy itse säätämään synnytystukea, mikä helpottaa parhaan mahdollisen asennon löytämistä

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvausSäädettävä suihkutuoli käytävällä

 • Hoitaja voi säätää suihkutuolin korkeutta ja istuimen kallistuskulmaa avustettavan henkilön toimintakyvyn, työtehtävän ja omien mittojen mukaan
 • Suihkutuolissa on lukittavat pyörät ja turvaremmit, jotka estävät asiakasta luisumasta pois tuolista
 • Suihkutuoliin on saatavilla erilaisia tukia henkilön asennon tukemiseksi (esim. jalka-, käsi- ja päätuki)
 • Suihkutuolia voi käyttää myös WC-tuolina alusastian kanssa tai WC-istuimen yläpuolella

Perustelu

 • Hoitaja voi työskennellä ergonomisemmin, kun hän voi säätää suihkutuolia ja liikutella pyörillä olevaa asiakasta
 • Suihkutuoli on apuväline, joka tekee hygieniahoidosta miellyttävää ja turvallista sekä potilaan että hoitajan kannalta

Huomioitavaa

 • Potilasta ei pidä siirtää, jos suihkutuoli on liukkaalla pinnalla (pyörien ote lattiaan vähenee)
 • Suihkutuolin pyörät pitää aina turvallisuuden takia lukita, kun asiakas siirtyy suihkutuoliin tai siitä pois
 • Kynnykset on parempi ylittää selkänoja edellä, jotta potilas tai suihkutuoli ei kolhiinnu
 • Suihkutuoli pitää puhdistaa säännöllisesti
 • Tuolin akut ladataan aina kuivissa tiloissa
 • Markkinoilla on saatavilla myös hydraulisia suihkutuoleja, joita hoitaja voi säätää jalkapainikkeella

Soveltuvuus

 • Osasto- ja kotihoito

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvausvauvan vaatteet pöydällä

 • Vastasyntyneen vauvan kietaisubody ja housut, jotka on valmistettu bambukankaasta (50 % bambua, 50 % puuvillaa)
 • Kietaisubodyn hihoissa on nepit, jotta hoitaja voi avata hihat koko pituudelta
 • Hihoissa on käännettävät tumput ja housuissa käännettävät sukkaosat, jotka helpottavat vauvan pukemista
 • Kietaisubodyn voi säätää kahteen eri kokoon

Perustelu

 • Vaatteiden sisäpuolella ei ole vauvan ihoa painavia tai hankaavia saumoja eikä kokolappuja
 • Bodyn avattavat hihat helpottavat tehohoidossa olevan vauvan hoitamista, koska hoitaja voi pukea/riisua vauvaa koskematta vauvan kädessä olevaan kanyyliin tai seuranta- ja mittauslaitteisiin
 • Kokonaan avattavat hihat ovat hygieeniset ja säästävät vauvaa ylimääräisiltä kivuilta
 • Bambukuitu on materiaalina antibakteerinen ja pehmeä, lisäksi se on lämmin viileällä säällä ja viileä kuumalla säällä

Huomioitavaa

 • Vaatteille ei suositella laitospesua, koska siellä käytettävät pesuaineet ja -menetelmät kuluttavat kangasta
 • Vaatteille ei suositella rumpukuivausta

Soveltuvuus

 • Vaate soveltuu sairaalahoidossa oleville vauvoille ja myös kotikäyttöön
 • Vaate sopii herkkäihoisille vauvoille ja sitä on saatavissa kokoa 40-50 cm

Kirjallisuutta