Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen -opetusmateriaali

 1. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen
 2. Kiistanalaisten siirtotapojen kuormittavuus
 3. Oman kehon hallinta
 4. Potilaan siirtymisen avustamisen periaatteet
 5. Aivohalvauspotilaan avustaminen
 6. Avustustapoja eri tilanteissa

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen -video

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen -videolla käydään läpi seuraavat asiat:

 1. Perusliikkuminen
  vauvan konttausta ja nousu seisomaan
  nuoren henkilön nousu lattialta
  iäkkään henkilön nousu lattialta
 2. Oman kehon hallinta
  tasapaino seistessä
  asentoaistin herätys
  keskiakselin hakeminen
  avautuminen ja sulkeutuminen
  polvien koukistus ja ojennus
  juurrutamisharjoitukset raiteilla
  käsien aaltoliike
  liikkeiden yhteensovittaminen
 3. Potilaan avustaminen vuoteessa
  siirtyminen sivusuunnassa ja kääntyminen kyljelleen
  nuori henkilö
  avustettu siirtyminen ja kääntyminen kyljelleen
  poikkilakanalla avustettu kääntyminen
  siirtyminen ja siirtäminen ylöspäin
  apinapuun avulla ja “vartalokävellen” (nuori henkilö)
  avustettu siirtyminen ylöspäin aktivoiden
  kääntyminen vatsalleen
  potilaan siirtäminen vuodesuojalla liu’uttaen
  nuori henkilö
  amputaatiopotilaan avustettu kääntyminen
 4. Avustaminen ruokailuasentoon vuoteessa
 5. Makuulta istumaan
  nuori henkilö nousee neljällä eri tavalla
  iäkäs henkilö nousee istumaan
  nousu elämänlangan avulla ja asennon korjaus sängyn laidalla
  potilaan avustaminen kyljen kautta
 6. Seisomaan nousu ja siirtyminen sängystä tuoliin seisoma-asennon kautta
  nuori henkilö nousee
  iäkäs henkilö nousee
  potilas siirtyy itsenäisesti pyörätuoliin
  vuoteesta pyörätuoliin ja takaisin nousutuen avulla
  potilas nousee tukeutuen EVA-fordiin
 7. Asennon korjaus tuolissa
  kankkukävelyä aktivoiden
 8. Kävelyttäminen ja avustaminen takaisin vuoteeseen
  avustettu nousu pyörätuolista ja kävely rollaattorin kanssa
  potilaan avustaminen makuulle
  potilaan kävelyn tukeminen
  aivohalvauspotilaan kävelyttäminen
 9. Potilaan avustaminen pyörätuolin ja vuoteen välillä, kun ei voi tukeutua jalkoihin
  liukulaudalla siirtyminen (heikkovoimainen vanhus)
  liukulaudalla (amputoitu potilas)
  keinumistekniikalla
  kierähdystekniikalla
 10. WC:ssä avustaminen
  yhden hoitajan kanssa, jalkoihin tukeutuen
  liukumistekniikalla, yksi hoitaja auttaa
  kahden hoitajan kanssa
 11. Dementiaa sairastavan potilaan avustaminen
  kävelyttäminen kävelykelkan kanssa
  WC:ssä käynti
 12. Aivohalvauspotilaan avustustilanteet
  potilaan avustaminen makuulta istumaan
  potilas istuu vuoteessa ja pyörätuolissa
  sängystä pyörätuoliin siirtyminen puolison avustamana
 13. Lonkkaleikatun potilaan avustaminen
  ylös vuoteesta leikkauksen jälkeisenä päivänä
  takaisin makuulle

Tämä sisältö on toteutettu Ergonomiaopetuksen kehittäminen sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa -hankkeessa, jossa kehitettiin potilaan liikkumisen avustamisen ergonomiaopetusta. Hankkeessa tuotettiin sekä video- että power point -materiaalia erityyppisten potilaiden avustustavoista. Lisäksi julkaistiin opettajan käsikirja, jossa keskeiset oppisisällöt on esitetty lyhyesti.

Koulutukset ja palvelut