Esteettömyys opasteissa

Esteettömät tilaratkaisut ovat osa esteettömyyttä. Esteettömän ympäristön ohella on tärkeä huomioida tiedonsaannin ja kommunikoinnin esteettömyys, joka sisältää myös etäasioinnin ja sähköisten palvelujen esteettömyyden.

Kaikkien terveydenhuollon palvelujen pitää olla saavutettavia. Ne kuuluvat nykyaikaiseen ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan.

 

Ergonomiaratkaisut

Ratkaisun kuvaus

 • Aulassa on riittävästi tilaa apuvälineiden käyttäjille (pyörätuolilla kääntyminen vaatii halkaisijaltaan 150 cm:n tilan, kainalosauvojen kanssa liikkuva tarvitsee 95 cm leveän tilan)
 • Vaatenaulakossa on ripustimia ja koukkuja eri korkeudella. Naulakon sopiva korkeus pyörätuolinkäyttäjille ja lyhytkasvuisille on 120 cm. Naulakon yhteydessä on taso laukkua varten ja käsinojallinen tuoli kenkien vaihtamista varten
 • Peili sijoitetaan siten, että sekä pyörätuolinkäyttäjä että seisova henkilö näkevät siitä itsensä. Peilin alareunan korkeus on 30-90 cm lattiasta (näkövammainen voi tulkita lattiaan asti ulottuvan peilin oviaukoksi)
 • Asiakastiskissä on kaksi erikorkuista tasoa, matala osa sopii pyörätuolinkäyttäjälle (korkeus 75-80 cm) ja korkea osa kävelevälle henkilölle
 • Asiakastiskin yhteydessä on induktio/telesilmukka kuulovammaisia varten
 • Asiakastiloissa on erikorkuisia istuimia

Perustelu

 • Aulatilat ja asiakaspalvelupisteet soveltuvat myös liikunta-, näkö- ja kuulovammaisille

Huomioitavaa

 • Vaatenaulakot voi sijoittaa syvennykseen tai siten, ettei niihin törmätä
 • Aulassa on hyvä yleisvalaistus ja selkeät opasteet
 • Asiakastiskillä ei pidä käyttää lasiseinää, sillä se heikentää kuuluvuutta

Soveltuvuus

 • Liikunta- ja toimintarajoitteiset

Ratkaisun kuvaus

 • Hissin edessä on riittävästi tilaa (150 x 150 cm) pyörätuolin kääntämiseen
 • Hississä ja sen edustalla hyvä valaistus (vähintään 200 lx)
 • Automaattiset liukuovet tai kaukosäätimellä avattava kääntöovi
 • Hissin oviaukon leveys on vähintään 85 cm
 • Hissikorin vähimmäismitat: leveys 110 cm, pituus 140 cm, korkeus 210 cm
 • Lattiapinta ei ole liukas
 • Hissin takaseinässä on peili (korkeus 30-200 cm)
 • Hissin kerrosmerkinnät ovat kohonumeroilla tai pistekirjoituksella
 • Hississä on kääntöistuin 50 cm:n korkeudella

Perustelu

 • Apuvälineen käyttäjä tarvitsee enemmän tilaa ja leveämmän oven
 • Käyttönappien havaitseminen ja käyttö on hankalaa näkö- tai liikuntavamman takia
 • Hississä on vaikea seistä ilman tukea

Huomioitavaa

 • Pyörätuolin käytön kannalta leveyssuositus on 135 cm
 • Hissin käyttönapit (kerroksissa ja hississä) 90-110 cm:n korkeudella ja vähintään 40 cm etäisyydellä nurkasta
 • Käyttönapeissa on värikontrasti, suuret alas painettuina valaistut kohonumerot
 • Uloskäyntikerroksen painonappi on erivärinen ja muita nappeja enemmän koholla
 • Hississä olevat käsijohteet ovat 90 cm:n korkeudella ja 45 mm:n etäisyydellä seinästä

Soveltuvuus

 • Liikunta- ja toimintarajoitteiset

Ratkaisun kuvausKaapin korkeudensäätöjärjestelmä

 • Seinäkaapistojen korkeutta voi säätää sähköisesti
 • Soveltuu esimerkiksi työhuoneen tai keittiön kaapistojen korkeuden säätämiseen
 • Säätö tapahtuu tason etulevyssä olevista painikkeista tai käsiohjaimesta
 • Kaappi nousee ja laskee suoraan ylös-alas-suunnassa tai alas tullessa seinästä ulospäin
 • Turvakatkaisin pysäyttää nostoyksikön liikkeen esteen kohdatessa
 • Voidaan asentaa olemassa oleviin kalusteisiin

Perustelu

 • Liikuntavamma tai huono tasapaino estävät normaalikorkeudella oleviin kaappeihin ulottumisen

Soveltuvuus

 • Pyörätuolinkäyttäjät
 • Lyhytkasvuiset
 • Ikääntyneet

Ratkaisun kuvaus

 • Kahvihuoneen pöydällä on valmiina kupit sekä kahvia/teetä termoskannussa
 • Kahvilan linjaston korkeus on 70-90 cm ja tarvikkeet on sijoitettu siten, että pyörätuolia käyttävä henkilö ulottuu kohteisiin ja pystyy etenemään linjastoa pitkin
 • Linjaston pinnan kohotetut johteet helpottavat tarjottimen liikuttamista linjastoa pitkin
 • Tarjottimen pinta on liukastamatonta materiaalia, mikä helpottaa astioiden kantamista
 • Linjaston edessä on vähintään 90 cm vapaata tilaa pyörätuolinkäyttäjää varten
 • Pyörätuolinkäyttäjää varten on pyöreä ruokapöytä, jossa pöydänjalka on keskellä tai suorakulmainen pöytä, jossa pöydänjalat ovat kulmissa, pöydän alla on tarpeeksi jalkatilaa

Perustelu

 • Pyörätuolinkäyttäjä ja lyhytkasvuinen henkilö ulottuvat pöytiin ja tarjoiluihin
 • Liikuntavamman takia tarjottimen ja astioiden kantaminen pöytään on hankalaa

Huomioitavaa

 • Liikkumisapuvälineen kanssa liikkuminen vaatii kahvihuonetiloissa riittävästi vapaata tilaa
 • Ruokalassa on hyvä olla eri kokoisia tuoleja eri pituisia käyttäjiä varten

Soveltuvuus

 • Liikuntarajoitteiset

Ratkaisun kuvausKulkuväylät

 • Kulkuväylä on vähintään 90 cm leveä, kahden pyörätuolin kohtaaminen edellyttää 1,8 m leveyttä
 • Kaarrekohdissa kulkuväylää on avarrettava niin, että pyörätuolin kääntäminen ympäri onnistuu (halkaisija 1,5 m)
 • Kulkuväylällä olevien oviaukkojen ja porttien leveys on vähintään 90 cm

Perustelu

 • Näkövammainen valkoista keppiä käyttävä henkilö tarvitsee 1 m levyisen kulkuväylän
 • Opaskoiran kanssa kulkeva tarvitsee 1,1 m ja oppaan kanssa kulkeva 1,2 m leveän kulkuväylän
 • Kohokuviolaatat: kupolinmuotoiset varoittavat ja kohoraidat näyttävät suunnan

Huomioitavaa

 • Ulkona valaisimet sijoitetaan samalle puolelle kulkuväylää yhtenäiseksi riviksi
 • Kulkusuuntaan suositeltava enimmäiskaltevuus on 5 %. Jos kulkuväylän kaltevuus ylittää 5 %, siihen on syytä asentaa käsijohteet 70-90 cm:n korkeudelle
 • Sadevesikaivojen kannet eivät saa nousta enempää kuin 5 mm kulkuväylän pinnasta
 • Kulkuväylän pitää olla kova, tasainen ja luistamaton
 • Ulkona laattojen saumat eivät saa olla enempää kuin 5 mm leveitä ja pinnassa olevien viemärikaivojen kannet tai upoksissa olevien
 • Levähdyspaikkoja on oltava riittävästi
 • Näkövammaiselle henkilölle sivusta ja ylhäältä kulkuväylälle ulottuvat esteet ovat vaarallisia, joten kulkuväylän vapaa korkeus on oltava vähintään 2,2 m

Soveltuvuus

 • Näkövammaiset, liikuntavammaiset, ikääntyneet

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvausKäsijohteet

 • Käsijohteita on mieluiten kaksi: ylempi 90 cm:n ja alempi 70 cm:n korkeudella
 • Käsijohteet jatkuvat vähintään 30 cm yli portaan tai luiskan molempien päiden
 • Käsijohteiden päät yhdistetään toisiinsa, yksittäisen johteen pää taivutetaan alaspäin
 • Leveissä portaissa voi olla käsijohde myös keskellä
 • Käsijohteen paksuus on vähintään 2,5 cm
 • Käsijohteen etäisyys seinästä on 4,5 cm

Perustelu

 • Käsijohteet helpottavat portaissa ja luiskalla liikkumista (esim. näkövammaiset, ikääntyneet, pyörätuolia käyttävät, liikuntavammaiset)

Huomioitavaa

 • Käsijohteesta on saatava tukeva ote niin, että sormen päät menevät kunnolla sen ympäri
 • Käsijohteet

  Käsijohteen kiinnitysrakenne ei saa estää kättä liukumasta pitkin johdetta

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvausLiukuovi

 • Liukuovi on asennettu kiskoille ja se avautuu ja sulkeutuu liu’uttamalla
 • Liukuovi voi olla
  • rakennuksen sisä- tai ulko-ovi
  • automaattisesti avautuva ja sulkeutuva (ohjelmoitava)
  • umpinainen tai ikkunallinen
  • äänieristetty, palosuojattu, röntgensuojattu tai antibakteerinen

Perustelu

 • Säästää tilaa – oven avaaminen ei vie tilaa huoneesta tai käytävältä
 • Ei rajoita tilan kalustamista
 • Helppo käyttää myös pyörätuolista käsin
 • Ei aiheuta avautuessaan vaaratilanteita kuten törmäysvaaraa
 • Energiatehokkuus: ohjausjärjestelmät säätelevät oven avautumista ja sulkeutumista ympäristön ja sään mukaan

Huomioitavaa

 • Oven äänieristys ei ole yhtä hyvä kuin tavallisen oven
 • Tummat ovet tai oven karmit helpottavat oven hahmottamista ympäristöstään
 • Ikkunalliset liukuovet lisäävät näkyvyyttä, valoisuutta ja turvallisuutta
 • Jos automaattiset liukuovet sulkeutuvat ja niiden välissä on este, turvalaitteet pysäyttävät tai hidastavat ovien toimintaa

Soveltuvuus

 • Terveydenhuollon tilat
 • Liikkumisapuvälineiden kuten pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjät

Kirjallisuutta

 • Nevala N, Pekkarinen A, Toivonen R, ym. 2012. Ergonominen laboratorio. ISBN 978-951-802-967-3. Työterveyslaitos, Helsinki.

Ratkaisun kuvausLuiska

 • Luiska soveltuu korkeintaan metrin korkuisiin tasoeroihin
 • Luiska saa olla kaltevuudeltaan enintään 8 % (nousu pystysuunnassa 8cm/1m), jos luiskan pituus on alle 6 m
 • Yli 6 m pitkä luiska ilman levähdystasannetta saa olla kaltevuudeltaan enintään 5 % (5cm/1m)
 • Levähdystasanne on vähintään 1,5 m pitkä, jotta pyörätuolin käyttäjä voi levätä siinä
 • Luiskan leveys on vähintään 90 cm
 • Luiskassa ei saa olla sivusuuntaista kallistusta
 • Jos luiskassa on 90 asteen käännös, pitää käännöskohtaan tehdä tasanne (115×115 cm)

Perustelu

 • Pyörätuolilla tai rollaattorilla on vaikea kulkea portaiden tai kynnysten yli

Huomioitavaa

 • Luiskassa on 5 cm korkeat reunat, jotta pyörätuolin tai kävelytelineen etupyörät eivät putoa luiskalta
 • Luiskan pinta on kova, tasainen ja luistamaton (esim. asfaltti, betoni tai verkkolevy)
 • Luiskan molemmilla puolilla ja ylätasanteella on käsijohteet 70 ja 90 cm:n korkeudella
 • Luiska on valaistu ja katettu/lämmitetty

Soveltuvuus

 • Liikkumisapuvälineiden käyttäjät

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvausOpaste

 • Kulkuväylien yläpuolella opasteet ovat 2,2-2,4 m:n korkeudella
 • Kulkuväylien sivuille opasteet ovat 1,4-1,6 m:n korkeudella
 • Ovien lähellä opasteet ovat oven avautuvan puolen seinässä (korkeus 1,4-1,6m)
 • Painonapit ovat pyörätuolinkäyttäjän ulottuvilla 85-110 cm korkeudella
 • Opasteissa on selkeä teksti tai yleisesti käytetyt symbolit, jotka erottuvat taustasta
 • Näkövammaisia varten on selkeät kohokuviot tai pistekirjoitus

Perustelu

 • Heikko näkö, liikuntarajoite tai ikääntyminen voivat vaikeuttaa tilan hahmottamista, opasteiden näkemistä ja oikeiden kulkureittien löytymistä
 • Huono opastus aiheuttaa turhaa kohteen etsimistä ja väsymistä
 • Huono lukutaito vaikeuttaa suunnistamista kirjoitettujen opasteiden mukaan

  Pistekirjoitus

Huomioitavaa

 • Tekstin pitää erottua selkeästi taustasta ja taustan muusta ympäristöstä
 • Opasteet sijoitetaan helposti havaittavaan paikkaan esimerkiksi käytävien risteyskohtiin
 • Opasteet valaistaan hyvin, häikäisyn estämiseksi opasteen pitää olla puolihimmeä

Soveltuvuus

 • Liikuntarajoitteiset, näkövammaiset, ikääntyneet

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvausOviautomatiikka

 • Sähkömekaaninen /-hydraulinen kääntöoviautomatiikka
 • Toimii käyttökytkimillä, kyynärkytkimillä (pyörätuolikäyttäjät) tai mikroaaltokytkimillä/-tutkilla (tutka tunnistaa liikkeen ja avaa oven)
 • Soveltuu sisä- ja ulko-oviin esim. työpaikalla
 • Käsiavaus ja akulla varustetut laitteet toimivat myös sähkökatkon aikana
 • Sähköinen oven lukitus on mahdollinen
 • Sulkeutuvien ovien välissä oleva este avaa ovet, jonka jälkeen ovet sulkeutuvat hitaasti
 • Avautuvien ovien välissä oleva este pysäyttää ovien liikkeen ja sulkee ovet viiveen jälkeen

Perustelu

 • Oven aukaiseminen ja sulkeminen on hankalaa liikuntavamman tai käsien heikon toimintakyvyn takia

Huomioitavaa

 • Kytkimet asennetaan myös pyörätuolikäyttäjälle ja lyhytkasvuiselle sopivalle korkeudelle
 • Laitteen voi asentaa olemassa oleviin oviin
 • Joissakin laitteissa on säädettävät ovien aukipitoajat, avautumisnopeudet, -voimat ja -kulmat sekä oven kiinni- ja aukipitotoiminnot

Soveltuvuus

 • Pyörätuolin käyttäjät, lyhytkasvuiset, lihastautia sairastavat, ikääntyneet

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvausPorrashissi

 • Porrashissit kulkevat pitkin johdetankoja tai -kiskoja, jotka kiinnitetään joko seinään tai portaikon kaiderakenteisiin
 • Pyörätuolilavan voi kääntää pystyyn käytön jälkeen
 • Porrashissien johdetankoa voi joissakin tapauksissa käyttää käsijohteena
 • Portaan leveys pitää olla hissimallista riippuen vähintään 1-1,3 m (voidaan asentaa myös kierreportaisiin)
 • Vapaa korkeus pyörätuolilavallisen porrashissin kuormatason keskeltä

Perustelu

 • Liikuntarajoite estää portaiden käyttämisen

Huomioitavaa

 • Porraskuilun kattoon on oltava vähintään 2,0 m, jos hissiä käyttää seisova henkilö
 • Porrashissin kuorma on 225-300 kg
 • Ylä- ja alatasanteilla pitää olla halkaisijaltaan 1,5 m ympyrä vapaata tilaa hissiin ja hissistä pois siirtymistä varten
 • Alatasolla porrashissi tarvitsee pituudeltaan 1,7 m tilan

Soveltuvuus

 • Liikuntarajoitteiset

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvaus

 • Henkilö voi joko istua porraskiipijän istuimella tai kiinnittää pyörätuolinsa laitteeseen
 • Porraskiipijän voi säätää erilaisiin pyörätuoleihin (myös sähköpyörätuolille)
 • Porraskiipijä on akkukäyttöinen tai täysin avustajan vedettävä
 • Akkukäyttöinen porraskiipijä vaatii avustajaa ohjaamaan laitetta, mutta ei vaadi käsivoimia
 • Automaattinen turvajarru
 • Portaiden jyrkkyys saa olla enintään 35 astetta
 • Akkukäyttöisillä maksimikuormitus 110-200 kg

Perustelu

 • Pyörätuolilla liikkuminen mahdotonta paikoissa, joissa on kerrosten/tasojen välillä ainoastaan portaat

Soveltuvuus

 • Pyörätuolinkäyttäjät

Ratkaisun kuvausPortaat

 • Portaan etenemä on vähintään 30 cm, nousu enintään ulkona 13 cm ja sisällä 16 cm
 • Kaikki askelmat ovat samanlaisia, etenemät saman pituista ja nousut saman korkuisia. Kerrosten välisissä portaissa on puolivälissä lepotasanne
 • Portaiden leveys on 120 cm (kaksi ihmistä mahtuu kohtaamaan), kainalosauvojen käyttöä varten portaiden leveys on vähintään 100 cm
 • Käsijohteet ovat portaiden molemmilla puolilla
 • Ulkotilassa portaat on katettu tai lämmitetty ja portaissa on uritus
 • Portaan etureunassa on liukuestenauha, joka muodostaa samalla kontrastin portaan värin kanssa
 • Värikontrastit (porras tummuudeltaan eriväristä materiaalia kuin lattia ja lepotasanne) ja hyvä valaistus parantavat portaikon ja tasoerojen hahmottamista

Perustelu

 • Heikko näkö vaikeuttaa portaissa liikkumista ja portaiden/tasoerojen havaitsemista, mikä lisää putoamisvaaraa
 • Kävelykepin tai sauvojen kanssa liikkuminen liukkaissa, kapeissa tai jyrkissä sisäportaissa on vaikeaa
 • Heikko tasapaino vaikeuttaa portaissa liikkumista
 • Jäykät nilkat estävät luiskan käyttämistä

Huomioitavaa

 • Loivat portaat ovat turvallisemmat kuin korkeat askelmat kävelykeppiä tai sauvoja käytettäessä tai jos henkilöllä jäykät nilkat
 • Suorat portaat ovat turvallisimmat kuin kierreportaat, kierreportaissa turvallisuus lisääntyy kun pidetään molemmilla käsillä kaiteesta kiinni (vapaa leveys 60 cm)
 • Ylös johtavien avoportaiden alla vapaa korkeus vähintään 220 cm

Soveltuvuus

 • Näkövammaiset, kävelykeppien tai sauvojen käyttäjät, ikääntyneet, heikon tasapainon omaavat henkilöt, liikuntarajoitteiset

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvaus

 • Synnytysosastolla on riittävän tilavat synnytyshuoneet, joiden koko on noin 30m2
 • Tilojen suunnittelussa tulisi huomioida seuraavat asiat:
 • Kätilön työprosessit (esimerkiksi pesu, punnitus ja hoitotoimenpiteet tehdään samassa tilassa)
 • Tarvittavan välineistön hankinta ja niiden hyvä sijoittelu
 • Ilokaasun tulee ohjautua sisään turvallisesti potilaspaneelista ja poistot ulkotilaan
 • Valaistuksen säätömahdollisuus
 • Sähköisesti korkeussäädettävät sängyt
 • Materiaalien hygieenisyys, esimerkiksi nojatuolin päällinen on pesunkestävä ja vauvan pesutaso on antibakteerinen
 • Paloturvalliset verhot
 • Äänieristetyt ovet

Perustelu

 • Sujuva hoitotyö osastolla perustuu toimivaan ja turvalliseen hoitoympäristöön
 • Synnytystilat ovat hygieeniset, turvalliset ja miellyttävät tilat synnyttävälle äidille, vauvalle ja koko perheelle
 • Kaikki toimenpiteet voidaan tehdä samassa tilassa, jolloin kätilön ei tarvitse kuljettaa vastasyntynyttä pois äidin luota

Huomioitavaa

 • Ergonomia ja työturvallisuus on otettava huomioon jo tilojen suunnitteluvaiheessa
 • Synnytystiloissa valmistellaan kaikki tarvittavat välineet oikeille paikoilleen ennen synnytystä

Kirjallisuutta

Ratkaisun kuvaus

 • Sisäänkäynti on hyvin valaistu ja katettu
 • Pyörätuolinkäyttäjiä varten on luiska, jos sisäänkäynnin yhteydessä on portaat
 • Ulko-oven edessä on tasanne (150 x 150 cm)
 • Ulkoritilät on upotettu alustaan tasoeron välttämiseksi
 • Kynnysten enimmäiskorkeus on 2 cm
 • Ulko-oven leveys on vähintään 85 cm ja oven avautumiskulma on vähintään 90 astetta
 • Ulko-ovi on mahdollisimman kevyt ja se on helppo hahmottaa (lasiovissa on hahmottamista helpottavat kuviot). Ovessa on mekaaninen suljin tai sisäpuolella oven levyinen lisävedin 80 cm:n korkeudella

Perustelu

 • Sisääntulon pitää soveltua myös näkö- ja liikuntavammaisille
 • Ovien aukaiseminen voi olla vaikeaa, jos käsien toimintakyky on heikentynyt tai henkilö käyttää apuvälineitä

Huomioitavaa

 • Sisäänkäynnin yhteydessä on hyvä olla pyörätuolin puhdistuspiste
 • Tuulikaapin leveys on vähintään 140 cm ja pituus 150 cm
 • Tuulikaapissa on kova matto, jossa on mahdollisimman pienet raot
 • Ovipuhelin on oven avautuvalla puolella ja pyörätuonlinkäyttäjälle sopivalla korkeudella
 • Ovessa on riittävän suuri vedin, jotta siihen voi tarttua erilaisilla otteilla ja oven voi avata yhdellä kädellä

Soveltuvuus

 • Liikunta- ja toimintarajoitteiset

Ratkaisun kuvausWc- tilojen esteetön ratkaisu

 • Muodostuu kalusteista (WC-istuin, käsisuihku, käsienpesuallas, peili) ja tukikaiteista
 • Ovessa on leveä vedin, joka helpottaa oven sulkemista kun ovi on auki poispäin käyttäjästä
 • Yleiskäytössä olevassa hygieniatilaratkaisussa huomioidaan miesten, naisten, toimintarajoitteisten ja lastenhoidon erityistarpeet
 • WC-istuimen päällä voi käyttää koroketta, jos istuminen normaalikorkuisella wc-istuimella on hankalaa
 • Tukikaiteiden kontrastiväritys auttaa etenkin muistisairaita hahmottamaan tilan ja tukikaiteiden sijainnin
 • Tilankäytössä ja mitoituksissa huomioidaan myös avustamiseen tarvittava tila

Perustelu

 • Hyvin suunniteltu WC –ja hygieniatila mahdollistaa käyttäjien itsenäisen toiminnan, lisää liikkumisturvallisuutta ja ehkäisee kaatumisia
 • Avustuksen tarve ja avustajan kuormitus vähenevät, kun käyttäjä osallistuu itsenäisesti siirtymisiin (henkilö esimerkiksi seisoo turvallisesti paikoillaan suihkutuksen aikana)

Huomioitavaa

 • Esteettömien hygieniatilojen suunnittelussa voi käyttää ammattilaisten apua

Soveltuvuus

 • Toimintarajoitteiset, iäkkäät ja vammaiset henkilöt
 • Hoiva- ja hoitokodit
 • Terveyskeskukset, sairaalat
 • Julkiset hygieniatilat
 • Kodit

Kirjallisuutta