henkilonsuojaimet-uusiTyönantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Jos työn vaara- tai haittatekijöitä ei pystytä poistamaan teknisin toimenpitein on käyttöön otettava vähemmän haitalliset työmenetelmät tai työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet altistumisen vähentämiseksi.

Suomessa myytävien henkilönsuojainten on oltava CE-merkittyjä ja täytettävä suojaimia koskevat Henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC vaatimukset. Direktiivi määrittelee oleelliset terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset henkilönsuojaimille.
Valmistajan tai maahantuojan tulee testauttaa ja tyyppitarkastuttaa Suomeen tai euroopan talousalueen markkinoille myyntiin tulevat tuotteet. Tarkastetut tuotteet tunnistaa CE-merkinnästä ja kutakin tuotetta koskevan standardin numerosta.

Henkilönsuojainten mukana pitää olla käyttöohje. Vakavilta vaaroilta suojaavissa suojaimissa eli ryhmän kolme suojaimissa on CE-merkinnän lisäksi suojaimen tasalaatuisuutta valvovan ilmoitetun laitoksen numero.

Työterveyslaitos on pätevä tekemään henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC edellyttämiä vaatimustenmukaisuuden arviointeja.

Sertifiointitoiminnan eli EY-tyyppitarkastustoiminnan pätevyyttä seuraa ja valvoo sosiaali- ja terveysministeriö. Työterveyslaitos on ilmoitettu laitos numero 0403 henkilönsuojaimille. Toiminta on FINAS-akkreditointipalvelun eli Suomen kansallisen akkreditointielimen päteväksi hyväksymää, akkreditointitunnus on S039.

Henkilönsuojainten testaus on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima (T013). Laboratoriotoiminta on standardin ISO 17025 mukaista.

 

Kaikki Koulutukset

Suojainkoulutukset