henkilonsuojaimet-uusi

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Jos työn vaara- tai haittatekijöitä ei pystytä poistamaan teknisin toimenpitein on käyttöön otettava vähemmän haitalliset työmenetelmät tai työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet altistumisen vähentämiseksi.

Suomessa myytävien henkilönsuojainten on oltava CE-merkittyjä ja täytettävä suojaimia koskevat Henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC vaatimukset. Direktiivi määrittelee oleelliset terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset henkilönsuojaimille.

Valmistajan tai maahantuojan tulee testauttaa ja tyyppitarkastuttaa Suomeen tai euroopan talousalueen markkinoille myyntiin tulevat tuotteet. Tarkastetut tuotteet tunnistaa CE-merkinnästä ja kutakin tuotetta koskevan standardin numerosta.

Henkilönsuojainten mukana pitää olla käyttöohje. Vakavilta vaaroilta suojaavissa suojaimissa eli ryhmän kolme suojaimissa on CE-merkinnän lisäksi suojaimen tasalaatuisuutta valvovan ilmoitetun laitoksen numero.

Työterveyslaitos on pätevä tekemään henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC edellyttämiä vaatimustenmukaisuuden arviointeja.

Sertifiointitoiminnan eli EY-tyyppitarkastustoiminnan pätevyyttä seuraa ja valvoo sosiaali- ja terveysministeriö. Työterveyslaitos on ilmoitettu laitos numero 0403 henkilönsuojaimille. Toiminta on FINAS-akkreditointipalvelun eli Suomen kansallisen akkreditointielimen päteväksi hyväksymää, akkreditointitunnus on S039.

Henkilönsuojainten testaus on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima (T013). Laboratoriotoiminta on standardin ISO 17025 mukaista.

OPISKELE KÄTEVÄSTI VERKKOKURSSILLA

Käytössäsi on monipuoliset oppimisympäristöt. Esimerkiksi suositun TTL SUOJAINASIANTUNTIJA® -koulutusohjelmamme voit suorittaa kokonaan verkkokoulutuksena. Verkkokurssilla voit opiskella joustavasti oman aikataulusi mukaan.

Ilmoittaudu koulutuksiin!

Kaikki koulutukset koulutuskalenterissa

Suojainkoulutukset