henkilonsuojaimet-uusi

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Jos työn vaara- tai haittatekijöitä ei pystytä poistamaan teknisin toimenpitein on käyttöön otettava vähemmän haitalliset työmenetelmät tai työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet altistumisen vähentämiseksi.

Suomessa myytävien henkilönsuojainten on oltava CE-merkittyjä ja täytettävä henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 tai 20.4.2019 asti henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC vaatimukset.

Valmistajan tai maahantuojan tulee testauttaa ja tyyppitarkastuttaa Suomeen tai euroopan talousalueen markkinoille myyntiin tulevat tuotteet. Tarkastetut tuotteet tunnistaa CE-merkinnästä ja kutakin tuotetta koskevan standardin numerosta.

Henkilönsuojainten mukana pitää olla käyttöohje. Vakavilta vaaroilta suojaavissa suojaimissa eli ryhmän kolme suojaimissa on CE-merkinnän lisäksi suojaimen tasalaatuisuutta valvovan ilmoitetun laitoksen numero.

Työterveyslaitos on pätevä tekemään henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 ja henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC edellyttämiä vaatimustenmukaisuuden arviointeja ja on ilmoitettu laitos numero 0403 henkilönsuojaimille.

Sertifiointi-toiminta eli EU- ja EY-tyyppitarkastuspalvelu on FINAS-akkreditointipalvelun standardin EN ISO/IEC 17065 mukaan päteväksi hyväksymää toimintaa (S039). Ilmoitetun laitoksen toimintaa seuraa ja valvoo sosiaali- ja terveysministeriö. Testauslaboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun standardin EN ISO/IEC 17025 mukaan päteväksi hyväksymä testauslaboratorio T013.

OPISKELE KÄTEVÄSTI VERKKOKURSSILLA

Käytössäsi on monipuoliset oppimisympäristöt. Esimerkiksi suositun TTL SUOJAINASIANTUNTIJA® -koulutusohjelmamme voit suorittaa kokonaan verkkokoulutuksena. Verkkokurssilla voit opiskella joustavasti oman aikataulusi mukaan.

Ilmoittaudu koulutuksiin!

Kaikki koulutukset koulutuskalenterissa

Suojainkoulutukset